Job type: Fast

Loading ...

Job content

Er du enig i at arbeidsplassen er den viktigste arenaen for livsmestring? Er du god på å bygge relasjoner og har en indre drive for å planlegge egen arbeidshverdag og oppnå gode resultater? Da bør du lese videre!


På grunn av økt oppdragsmengde utvider fagteamet vårt med 2-3 stillinger

Som spesialist i arbeidshelse skal du levere oppdrag knyttet til veiledning, prosessledelse, samt utstrakt samarbeid med arbeidsgiver, NAV og fastleger. Det er også en fordel om du har et ønske om å jobbe tettere opp mot ledere og bedrifter med lederstøtte, sykefravær, arbeidsmiljøprosesser og systematisk HMS-arbeid.

Du må være glad i mennesker, evne og like å arbeide selvstendig, være systematisk og ha gode samhandlingsferdigheter. Du liker en hektisk og variert arbeidshverdag med stor grad av selvledelse, hvor du kan samarbeide med enkeltindivider, så vel som i gruppe og på organisasjonsnivå. Du har interesse for arbeidslivet, en bachelorgrad som faglig plattform, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Førerkort er et krav. Personlig egnethet vil bli vektlagt.


I minimum en av stillingene er det ønskelig med erfaring fra ledelse, organisasjonsutvikling og systematisk HMS, men ikke et krav. Den ene stillingen er tiltenkt fagleder bedrift. Vi oppfordrer i tillegg sykepleiere og fysioterapeuter å søke.


Arbeidsoppgavene som disse 2-3 stillingene til sammen skal fylle, vil være:

 • Individuelle veiledningssamtaler
 • Undervisning/kurs
 • Lederstøtte
 • Lede treningsgrupper
 • Samarbeid og relasjonsbygging med næringslivet
 • Planlegging og koordinering av egen arbeidshverdag
 • Skriftlig rapportering til oppdragsgivere
 • Tett samarbeid med fagteamet
 • Sykefravær- og nærværsarbeid
 • Systematisk HMS
 • Bistå i prosesser knyttet til organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Konflikthåndtering
 • Vaksinasjon
 • Målretta helseundersøkelser


Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Et innovativt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø med positivt fokus
 • Spesialistutdanning i arbeidshelse
 • Fleksibel arbeidstid - dagtid
 • 100% fast stilling
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Lønn og pensjonsordning etter avtale


Aktuelle kandidater vil bli invitert til et informasjonsmøte i våre lokaler i Optimogården, mandag 12. september kl. 19.00.

Intervjuprosess i uke 38.

Tilsetting vil skje innen 30. september. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...