Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Org. nr: - Stillingsident: 4435151778 Presentasjon av stillingen:

Forsvarets museer (FM) forvalter, forsker og formidler Norges krigs-, okkupasjons-, forsvars- og militærhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon. En viktig del av FMs oppdrag består i å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonale kulturarv, slik at dette kan benyttes for å spre kunnskap om Forsvaret til kommende generasjoner. Gjennom sin rolle som etatsmuseum bidrar også FM til å ivareta og videreutvikle militær profesjonsidentitet og profesjonskultur.

FM består av syv museer spredt rundt i landet; Forsvarsmuseet (Oslo), Norges Hjemmefrontmuseum (Oslo), Oscarsborgs festningsmuseum (Drøbak), Marinemuseet (Horten), Bergenhus festningsmuseum (Bergen), Rustkammeret (Trondheim) og Luftforsvarsmuseet (Bodø). I tillegg er Besøkssenteret Akershus festning og Akershus slott (Oslo) samt Forsvarets flysamling (Gardermoen) underlagt FM.

I Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet Tillit, ting og tid er det fremsatt et forslag om å overføre ansvaret for museumsvirksomheten i Forsvaret fra Forsvarsdepartementet (FD) til Kulturdepartementet (KUD). Dette arbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2024.

Vil du ta på deg den spennende utfordringen med å forvalte og formidle nasjonens krigs- og militærhistorie, militære kulturarv og tradisjoner?

Direktøren skal arbeide aktivt for å styrke Forsvarets museers (FMs) etats- og samfunnsrolle, som kunnskapsressurs og deltager i offentlig debatt. Forsvarets museer skal utgjøre en viktig arena for kunnskapsdeling og dialog med nye publikumsgrupper.

En av de viktigste oppgavene til den nye museumsdirektøren er å lede arbeidet med museets overgang i fra FD til KUD, og samtidig bygge opp og lede implementering av en ny og framtidsrettet museumsorganisasjon. Stillingen har hittil vært på åremål, men lyses nå ut for fast tilsetting. Rett person har høy faglig kompetanse.

Direktørens hovedansvar er å lede en unik kulturinstitusjon i en tid hvor et «nytt» Forsvarets museer planlegges og hvor museumsstrukturen skal videreutvikles.

Arbeidsoppgaver

Direktøren skal også :

 • ivareta og formidle nasjonens krigs- og militærhistorie, militære kulturarv og tradisjoner for Forsvaret og samfunnet for øvrig.
 • utarbeide og implementere planer og policy for Forsvarsmuseet.
 • koordinere og samarbeide med relevante militære og sivile organisasjoner.
 • motivere medarbeidere og stimulere til faglig og personlig utvikling.

Ansvarsområde:

 • Ha mål- og resultatansvar for museumsvirksomheten i Forsvaret.
 • Være rådgiver for Forsvaret innen museumsfaglig virksomhet og virksomhet knyttet til forsvarssektorens historie og tradisjoner.
 • Bevaring og forvaltning av museale gjenstander, samt militær historisk forskning og formidling.
 • Ivareta nasjonens krigs- og militærhistorie, militære kulturarv og tradisjoner fra de tidligste tider til nåtiden.
 • Stimulere til økt kunnskap om årsaker til og konsekvenser av krig, samt til økt forståelse av det militærets betydning for individ og samfunn.
 • Følge International Council of Museums (ICOM)s museumsetiske regelverk, interne regelverk, samt rammer og mål satt av Forsvaret.
 • Søknader og rapporteringer til ulike forvaltningsnivå og tilskuddsytere.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning som er relevant for stillingens fagområde for museet, med bakgrunn fra sammenlignbare kulturhistoriske virksomheter eller relevante forsknings- og utviklingsvirksomheter
 • minst 5 års arbeidserfaring i museumsledelse
 • erfaring med politiske prosesser
 • erfaring med arbeid opp mot departementer
 • erfaring med komplekse utviklingsprosjekter
 • ledererfaring med god resultatoppnåelse
 • den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tilsetting

Det er ønskelig med: erfaring fra Forsvaret, eller forsvarssektoren. I tillegg er det ønskelig med god økonomisk forståelse.

Personlige egenskaper

Vår nye direktør er visjonær og utviklingsorientert, med utpregede lederegenskaper og ha stor gjennomføringskraft. Du må ha gode lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du jobber godt sammen med andre, og er positiv og initiativrik. Du arbeider godt selvstendig, strukturert, systematisk og har høy faglig integritet. I tillegg er du analytisk, har god helhetsforståelse og vurderingsevne, samt er flink til å bygge tillit. Du er flink til å prioritere, og jobber godt under tidspress.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr

Stillingen gir en unik mulighet til å bidra til FMs samfunnsoppdrag med dokumentasjon og ivaretakelse av Forsvarets historie. Vår nye direktør får sin arbeidsplass på historisk grunn på Akershus festning i Oslo, sammen med mange dyktige og engasjerte mennesker. Stillingen gir også gode muligheter for videreutdanning og utvikling i et av landets største kompetansemiljøer innen ledelse.

Stillingen lønnes etter avtale innenfor Statens regulativ som direktør kode 1059 i lønnstrinn 82 - 87 (873 400-1 007 100) brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen tilkommer også ett basistillegg på lederlønn. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen innebærer medlemskap i Statens Pensjonskasse med meget gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon

Arne Opperud, brigader, sjef Forsvarets fellestjenester, 990 93 900

Arbeidssted

0150 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:4435151778
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.11.2021


Søknad

Søknadsfrist:

07.11.2021


Om stillingen

Sted:

0150 Oslo

Ansettelsesform:

Annet

Heltid/deltid:

Heltid

Antall stillinger:

1

Sektor:

Ikke oppgitt


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Forsvarets museer

Adresse:

Akershus festning, Glacisgata 1, 0150 Oslo

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarets syv museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum kunnskap og innsikt i Forsvarets historie.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.


Om annonsen

Sist endret:

19.10.2021

Hentet fra:

webcruiter

Referanse:

4435151778_Forsvarets museer_webcruiter

Stillingsnummer:

1783404

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...