Job type: Fast

Loading ...

Job content

GMC Marine Partner har hovedkontor i Mekjarvik ved innseilingen til Stavanger. Vi er spesialister på maritime prosjekter, og er en solid partner for maritime oppdrag. Vi opererer GMC basene i Mekjarvik, Gismarvik og Jåttåvågen. Våre fasiliteter, støttetjenester og produkter leverer til offshore installasjoner og spesialfartøy - og vi har mange spennende prosjekter innen maritim-, offshore og fornybar industri. Vår Products-avdeling tilbyr et bredt spekter produkter og tjenester innen løfte-, veie og transportutstyr. Gjennom vår produkt avdeling kan vi blant annet tilby et stort spekter av utstyr for utleie – marine operasjoner.


Nå vokser vi og søker etter prosjektleder som er fleksibel, lærevillig og som har god virksomhetsforståelse og holdning.

Har du lyst på en spennende og variert hverdag, og mulighet til å være med å forme selskapet videre – send noen ord i en søknad og din CV i dag.

Vi kontakter aktuelle kandidater fortløpende.


Dine sentrale arbeidsoppgaver og ansvar for stillingen:

Vi bistår våre kunder innenfor offshore og maritim sektor med prosjektstøtte for fartøy og installasjoner under operasjoner til havs og ved kai. Vi søker en selvstendig person til operative oppgaver som koordinering av anløp, planlegging av aktiviteter, prosjekthåndtering, innkjøp og logistikkoperasjoner.


 • Bistå med koordinering og tilrettelegging av skipsanløp, samt utføre oppgaver etter instruks fra fartøy
 • Assistanse ved laste- og losseoperasjoner, manskapsskifte, innkjøp, transport, etc
 • Sørge for god kommunikasjon med andre avdelinger i selskapet for å sikre en god og effektiv drift, samt god dialog internt i avdelingen om arbeidsfordeling
 • Tilrettelegger for at klarering av utstyr og varer for skip og mannskap foregår i henhold til gjeldende forskrifter
 • Bistå med utførelse av spedisjon- og transportoppdrag for kunder
 • Bidra aktivt i selskapets arbeid for å sikre måloppnåelse


Vi ser gjerne at du har noen av følgende faglige kvalifikasjoner:

 • Erfaring som logistikk koordinator eller skipagent virksomhet
 • Kjennskap til maritimt leverandørnettverk
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk
 • IT kunnskaper


Nærmeste overordnede: avdelingsleder Maritime & Rig Support


Så verdsetter vi menneskene i alt vi gjør – derfor håper vi du kan bidra med:

 • Stå-på vilje
 • Gode samarbeidsevner
 • God på å skape gjensidig tillit og respekt
 • Gode ideer og kreative løsninger
 • Kraft til å si det du mener og gjøre det du sier
 • Smil og humør
 • Sette kundene i fokus


Hos GMC Marine Partner AS får du en spennende og utfordrende jobb og et godt arbeidsmiljø hvor du kan møte energiske og omgjengelige mennesker som er genuint opptatt av at vi skal lykkes sammen.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 12-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...