Job type: Deltid, Fast

Loading ...

Job content

Vi har ledig fast stilling som våken nattevakt ved Adamstuen omsorgssenter

Adamstuen omsorgssenter, Oslo kommune, VelferdsetatenAdamstuen omsorgssenter er en døgninstitusjon for eldre rusavhengige, og er underlagt Velferdsetaten i Oslo kommune. Målgruppen er alle typer rusavhengige/rusbrukere av begge kjønn. Det er ikke krav om rusfrihet for beboerne som benytter omsorgssenteret.

Institusjonen tilrettelegger og motiverer for endringsarbeid, og har en målsetting om økt livsmestring. Man skal gi omsorg, skape trygghet og tilrettelegge for rusreduksjon overfor beboerne, og man må være tydelig samt evne å grensesette.

Institusjonen drives etter lov om helse- og omsorgstjenester, er døgnbemannet og har plass til 43 beboere.

Stillingen innebærer arbeid i turnus som p.t. innebærer nattvakter fra 22.30-0830, inkludert arbeid hver 3. helg. Det er to våkne nattvakter på jobb samtidig.

Søknadsfrist:

29.11.2022

Arbeidsgiver:

Oslo kommune

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Miljøterapeut nattevakt

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Deltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

66,7

Webcruiter-ID:

4585794703


Arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølgingsansvar med kontakt, samtaler, grensesetting og samarbeid med beboerne på natt
 • Tilrettelegge for nattero på institusjonen
 • Praktiske oppgaver i forbindelse med driften av omsorgssenteret, herunder enkle renholdsoppgaver, tilberedelse av kaffe til beboere og fremsetting av mat i enkelte tilfeller
 • Benytte seg av arbeidsverktøy som Velferdsetaten til enhver tid benytter
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
Kvalifikasjoner
 • Fullført treårig sosial- eller helsefaglig høyskole- eller universitetsutdanning, eventuelt annen relevant utdanning på bachelornivå. Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet vil kunne bli vurdert for ansettelse som verneassistent eller som fagarbeider med relevant fagbrev, dersom det ikke er søkere som kvalifiserer som miljøterapeut.
 • Krav om relevant arbeidserfaring, en bør ha erfaring med å arbeide med brukergruppen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk - tilsvarende minimum B2i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT ferdigheter
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Viser brukerorientering, engasjement, redelighet og respekt
 • Er fleksibel, serviceinnstilt og setter beboernes behov i fokus
 • Har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Kan stå i og håndtere utfordrende institusjoner
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Varierte oppgaver med mulighet for å påvirke og utvikle tjenesten
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Innplassering og avlønning avhengig av dokumentert relevant utdanning: Med fullført bachelorgrad innen relevant fagområde:
  • Avlønning som miljøterapeut i lønnstrinn 27 - 39 (p.t. kr. 484 500 - 580 900,- pr. år i full stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet, samt turnustillegg
  • Uten fullført relevant bachelorgrad eller fagbrev: Avlønning som verneassistent i lønnstrinn 20 - 25 (kr. 448 450 - 474 300,- pr. år i full stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet, samt turnustillegg

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
Kirkeveien 161, 0450 Oslo, NorgeKontaktinformasjon
Tonje Nørve
21802180

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester og TT. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.

Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no

Elektroniske søknader foretrekkes.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...