Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Velferdsforvaltningen Rådgiver - Pårørende koordinator 100 % fast stilling

31010 - Tildeling, rådgivning og koordinerende enhet, Asker kommune

Velferdsforvaltningen speiler prinsippet om «En dør inn» for innbyggere i Asker. Dette for innbyggere som er i behov av offentlige helse- og omsorgstjenester, trenger veiledning og rådgivning i forhold til tjenester, bolig eller personlig økonomi og/eller koordinering av sammensatte tjenester. Virksomheten har i overkant av 70 årsverk og er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetente medarbeidere.

Velferdsforvaltningen har ulike delelementer:
- Tjenestetildeling – som har som oppgave å ivareta innbyggerne i Asker kommunes rettigheter i forhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Vurdering av tjenestebehov og vedtaksansvar for helse- og omsorgstjenester etter lov om helse- og omsorgstjenester og pasientrettighetsloven. I dette også klagesaksbehandling
 • Økonomi og Boligseksjonen – som tildeler alle kommunale boliger, Husbankens virkemidler, økonomisk forvaltning og gjeldsrådgivning.
- Koordinerende enhet og rådgiving og informasjonstjeneste til innbyggere på Helse, omsorg- og boligtjenester.
 • Samordning og fellestjenester med systemansvar for EPJ, Velferdsteknologi, pårørendestøtte, juridisk rådgivning, styringsdata mm
Arbeidsoppgaver

Ønsker du å arbeide med forbedringer på systemnivå knyttet til arbeid med pårørende?Har du fokus på pasient og brukerrettigheter? Har du bred erfaring med utfordringer knyttet til rollen og rettigheter som pårørende?
Har du fokus på pasient og brukerrettigheter? Ønsker du å arbeide med forbedringer på systemnivå knyttet til arbeid med pårørende? Vil du bidra til å sikre god og riktig informasjon og rådgiving til ansatte og pårørende?

Vi søker etter en kollega som kan være med på å systematisere samarbeid med pårørende, og utvikle dette videre. Velferdsforvaltningen er en sentralt plassert virksomhet som arbeider på tvers av virksomhetene innen Velferd i Asker kommune. Stillingen her vil bidra til å sikre kvalitet og enhetlig tilnærming i møte med pårørende. Rådgiverstillingen skal bistå ledere i Velferd i de ulike avdelinger og virksomheters arbeid med pårørendestøtte og veiledning. Du vil ha en pådriverrolle i utviklingsarbeid, kvalitetssikring og kompetanseutvikling mm, og representere Velferd i dette viktige arbeidet.


Kvalifikasjoner
Vi søker etter en proaktiv og dyktig fagperson med bachelor i helse, sosialfag eller pedagogikk. Du har erfaring med prosjektarbeid og evner å se delprosesser i en sammenhengende helhet. Kunnskap til saksbehandling og offentlig forvaltning vil være en fordel.

Det stilles krav til
 • God kunnskap om kommunehelsetjenester, og til gjeldende lov og rett
 • Stor interesse for utviklingsarbeid
 • Analytisk kompetanse omsatt i praksis
 • Utpreget gode sosiale ferdigheter og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner også innenfor IKT
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Fleksibilitet og kreativitet
 • Positiv og løsningsorientert tilnærming
 • Stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Spennende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett samarbeid med andre virksomheter i kommunen
 • Aktive, engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere og ledere
 • Høyt arbeidstempo
 • Et inkluderende og positivt arbeidsmiljø hvor hver arbeidstaker har store faglige utfordringer
 • Gode utviklingsmuligheter

Stillingen er lønnet etter kvalifikasjoner
Tiltredelse snarest

Søknadsfrist:

16.05.2022

Arbeidsgiver:

Asker kommune

Sted:

Asker

Stillingstittel:

Velferdsforvaltningen Rådgiver - pårørende koordinator –100 % fast stilling

Stillinger:

1

Ansettelsesform:

Fast

Heltid / Deltid:

Heltid

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4515370668


Kontaktinformasjon
Anne Cathrine Garder
Virksomhetsleder
957 59 640
Monica Aleksandra Drangevåg
Avdelingsleder
982 51 591

Erteløkka 9, 1384 Asker, Norge

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...