Veileder Rus

Arendal kommune

View: 101

Update day: 18-05-2023

Location: Arendal Agder

Category: Other

Industry: Government Administration

Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Om stillingenNAV har som oppgave å avklare og skaffe relevant arbeidskraft til offentlig og privat virksomhet. For å lykkes med samfunnsoppdraget vårt er vi avhengige av god dialog med de som trenger våre tjenester og utstrakt samhandling med arbeidsgivere og aktuelle samarbeidspartnere.NAV Arendal er en aktiv samfunnsaktør med engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi er lokalisert på Tyholmen i Arendal sentrum og enheten har ca. 150 medarbeidere fordelt på seks avdelinger. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester/stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester. Vi har et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver.NAV Arendal har ledig 1 fast stilling i Rusteamet.Veilederne bygger opp under tett, helhetlig og koordinert oppfølging ut fra et helhetlig perspektiv, hvor forhold som kan bedre personens helse og bo-evne vil være i fokus. I tillegg er det viktig å avdekke om det er bo- og helse/rus-utfordringer som er til hinder for å komme ut i arbeidslivet og hvilke tilrettelegginger som må til for å øke funksjonsevnen i forhold til samfunn og arbeidsliv.Ved tilsetting legger vi betydelig vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Alle søkere må legge inn CV samt relevante skannede attester og vitnemål til søknaden. Aktuelle kandidater må fremlegge politiattest.Vi retter oppmerksomhet mot at kun elektroniske søknader via denne nettsiden, levert innen fristen evalueres. Papir og e-post utgaver besvares ikke og sendes ikke i retur. Søknadsfristen er satt til 13.04.2023.Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging av brukernes helse/rusmiddelutfordringer
 • Bruke Navs verktøy for avklaring, vurdering av arbeidsevne og bruken av riktige virkemidler
 • Tverrfaglig samarbeid med fastlege, offentlige etater og andre tjenesteytere
 • Kartlegging av økonomi og boforhold
 • Kartlegging av arbeidsmuligheter, eventuelt annen mulig aktivitet
 • Tett oppfølging i alle ledd med personer som har rusutfordringer
 • Samarbeid med ulike behandlingsinstitusjoner
 • Hjemmebesøk
 • Gi informasjon om rusbehandling og rusmestring
KvalifikasjonerMå Ha
 • Høyskole/universitet (180 sp, 3 årig) bachelorgrad/diplom. For søkere med særlig relevant og nyttig arbeidserfaring kan vi ved unntakstilfeller fravike utdanningskravet
 • Veiledningskompetanse fra studier og/eller praksis
 • Du kan kommunisere klart og tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig slik at du kan utføre arbeidsoppgavene som beskrevet over.
 • Førerkort klasse B
 • God digital kompetanse
Ønskelig MedErfaring med å jobbe med mennesker innenfor rus og/ eller psykisk helsePersonlige egenskaper
 • Et menneskesyn som støtter opp om NAVs holdninger og verdier
 • Fremoverlent og uredd
 • Er lojal, stabil, positiv og arbeidsglad
 • Har en ydmyk tilnærming til og toleranse for mennesker med ulikt ståsted og kultur
 • Er fleksibel ved endringer i arbeidsoppgaver og metodikk
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er effektiv, målrettet og alltid på jakt etter gode løsninger
 • Liker å jobbe i team, selvstendig og i et hektisk miljø
Vi tilbyr
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert miljø
 • Gode muligheter for egenutvikling gjennom et stort internt arbeidsmarked
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i fht gjeldende avtale (lønn som veileder kr. 459.100 - 537.900). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning gjennom Arendal kommunale pensjonskasse
 • Kommunale ansettelsesvilkår
Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...