Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Om stillingen

Det juridiske fakultet har ledig en 100 % stilling som programmerer (over-/senioringeniør, SKO 1087/1181), tilknyttet Den digitale rettssalen-prosjektet på CELL: Centre on Experiential Legal Learning.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetet har et aktivt fagmiljø som jobber med spørsmål som ligger i skjæringspunktet mellom juss og teknologi.

Denne stillingen vil være tilknyttet fakultetets Senter for fremragende utdanning (SFU) CELL. CELL har fått støtte som senter i fem år fra 1. juni 2020 og har som ambisjon å oppskalere erfaringsbasert juridisk utdanning i en digital tid over hele Norge og bli et ledende europeisk miljø innenfor juridisk pedagogikk og digital undervisning og innovasjon. Les mer om CELL her.

CELL har utviklet en betaversjon av en digital rettssal. Dette er et verktøy/en plattform som skal legge til rette for digitale prosedyre- og rettssaksøvelser (digitaliseringsmodul), og har planer om å pilotere for aktiv bruk i utdanning og læringsanalyse i Norge og Europa. Den skal også introdusere automatisering av tilbakemeldinger til studenter om deres skriftlige og muntlig arbeid og skape mulighet for juridisk dataspill (automatiseringsmodul). Prosjektet er forankret i CELLs Legal Innovation Lab Oslo (LILO) og har et samarbeid med Domstolsadministrasjon, NORCE, LINK, EngageLab, HuLAR og Københavns universitet.

Plattformen er tenkt å gi studenter og andre jurister mulighet til å prosedere (og forhandle) digitalt på en effektiv og rettssikker måte. Den skal gi studenter erfaring i framtidens digitalisering, og på sikt inneholde automatiserte funksjoner for dommere og studenter. Den digitale rettssalen skal gi studenter særlig mulighet til å trene på rettslig metode, egne skriftlige og muntlige ferdigheter og forhandlingsteknikker. Verktøyet skal ha høy digital kvalitet, være brukervennlig, generere læringsanalyse og være enkel å ta i bruk for studenter, domstoler, advokater, faglærere og administrasjon ved UiO.

Prosjektet er finansiert av SFUet. Stillingen er midlertidig med 2 års varighet fra oppstart, med mulighet for forlengelse. Stillingen er 100 %, men lavere stillingsprosent kan vurderes i samråd med søker.

Arbeidsoppgaver
Programmere og utvikle den Den digitale rettssalen (digitaliseringsmodul) i nært samarbeid med prosjektgruppen, cirka 50 %.
Samarbeide om, programmere og utvikle nye verktøy til Den digitale rettssalen (automatiseringsmodul) med prosjektgruppen og andre partnere, ca. 30 %.
Veilede studenter, ved Det juridiske fakultet, som arbeider med rettsteknologiske prosjekter som del av en CELLs Legal Innovation Lab Oslo (LILO), samt forfatterskap/medforfatterskap av vitenskapelige artikler og bistand med søknader om eksternfinansiering, ca. 20%.
Kvalifikasjonskrav
For ansettelse i stillingskode overingeniør (SKO 1087) kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelornivå innen informatikk eller lignende. Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet.
For ansettelse i stillingskode senioringeniør (SKO 1181) kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende masternivå innen informatikk eller lignende. Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet. Videre er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
Høyere akademisk utdanning er ønskelig, og kan bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
Det kreves praktiske ferdigheter innenfor programmering og systemarkitektur, og kompetanse innenfor JavaScript/TypeScript (Node.JS og React), SQL-databaser (PostgreSQL). Designferdigheter og kunnskap om HTML/CSS og tilhørende rammeverk (Chakra UI) er en fordel. I tillegg vil det telle positivt dersom søker har kunnskap om Bash og Git.
Søkere må beherske engelsk og norsk. Prosjektets arbeidsspråk er norsk og engelsk. Svensk og dansk likestilles i denne sammenheng med norsk.
Tverrfaglig bakgrunn er en fordel (særlig erfaring innenfor rettsvitenskap/pedagogikk i tillegg til informatikk eller interaksjonsdesign).
Personlige egenskaper
Vi søker etter en person med sterke samarbeidsegenskaper, miljøskapende evner og et sterkt engasjement for å utvikle et miljø rundt prosjektet.
Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
Du må ta aktiv del i utvikling av et godt fagmiljø.
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.
Vi tilbyr
Lønn som overingeniør kode 1087 eller senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 900 til kr 604 400 i stilling som overingeniør og kr 584 700 til kr 701 300 i stilling som senioringeniør, avhengig av ansiennitet og kompetanse
Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Fleksibel arbiedstid og gode velferdsordninger
Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
Søknad og CV
Kodeeksempler
Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester
Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi viser til regelverk for teknisk-administrativt ansatte.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Faglig koordinator Hilde Westbye, e-post: hilde.westbye@ub.uio.no, tlf nr; +47 22859888

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: personalkonsulent Siri Martenson, e-post: siri.martenson@jus.uio.no.

Om Universitetet i Oslo

CELL: Centre on Experiential Legal Learning er et faglig ressurssenter ved Det juridiske fakultet, som fikk status som et Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2020. Vi fremmer og utvikler erfaringsbaserte og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer i studieprogrammene ved fakultetet.

Senteret består av vitenskapelige ansatte med juridisk og pedagogisk bakgrunn, studenter og administrativt ansatte.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...