Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Utdanningsstilling - master i intensivsykepleie

Helse Stavanger HFFor sykepleiere med bekreftet tilbud om studieplass for mastergradsutdanning i anestesi-, intensiv og operasjonssykepleie ved Universitetet i Stavanger, studieoppstart august 2022, og som ønsker å inngå avtale med Helse Stavanger HF om lønn under utdannelse og påfølgende bindingstid i henhold til avtale.

Søkere må være ansatt i Helse Stavanger HF for å bli vurdert som aktuell til utdanningsstillinger.

NB - Man kan ikke benytte denne annonsen til å søke om studieplass ved Universitetet i Stavanger. Stillingen forutsetter avtale om studieplass.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Søknadsfrist:
11.05.2022
Arbeidsgiver:
Helse Stavanger HF
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Utdanningsstilling - master i intensivsykepleie
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4518509039
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Har bekreftet tilbud om studieplass for master i intensivsykepleie ved Universitetet i Stavanger, studieoppstart høsten 2022 -
  • NB - dokumentasjon på tilbud om studieplass må vedlegges
 • Søkere vil bli vurdert etter realkompetanse
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp tildelte oppgaver.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag, turgruppe og sykkelklubb

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gat 8, 4019 Stavanger, NorgeKontaktinformasjon
Jorunn Flaten Lyngset
Utdanningsrådgiver
97662979
jorunn.flaten.lyngset@sus.no

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer påwww.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...