Trives du med fyisk arbeid

Adecco.no

View: 89

Update day: 23-05-2023

Location: Mo i Rana Nordland

Category: Civil / Construction

Industry:

Loading ...

Job content

Vi ser etter hjelpearbeidere både med og uten erfaring fra bygg og anleggsbransjen! Vi har også behov for hjelpearbeidere innenfor logistikk, hvor det er mye fysisk tunge løft.

Vi har behov for noen som kan starte snarlig, men også medarbeidere som er på leting etter en sommerjobb eller langvarig arbeid.

Våre oppdragsgivere fra ulike bransjer har kontinuerolig prosjekter løpende - i hovedsak innen bygg og anlegg. Vi tilbyr oppdrag i både korte og lengre perioder og du kan være med å styre arbeidsvolum.

Dersom du allerede innehar sertifiseringer kan det være en fordel, men ikke et krav.

Vi verdsetter fleksibilitet, lærevillighet og godt humør hos våre ansatte.

Hvorfor velge oss som din arbeidsgiver?

Adecco er et solid bemanningsbyrå med mange års erfaring og er i dag en av Norges ledende innen bemanning og rekruttering. Hver dag jobber vi med å matche gode kandidater med ulike og spennende oppdrag hos våre kunder. Som ny, er opplæring viktig for å få en god start og dette vil vi og våre kunder sørge for. Vi er opptatt av at du som medarbeider skal trives og våre konsulenter vil sørge for god oppfølging både under og mellom oppdrag. På kundelisten har vi attraktive bedrifter som trenger kompetente kandidater til spennende oppdrag. Prøv deg i ulike bransjer; nettverket du får mulighet til å bygge kan bli gull verdt når du en dag kanskje kniver om drømmejobben. All arbeidserfaring er dessuten god erfaring. Bruk oss som diskusjonspartner, vi deler gjerne råd som kan sette fart på karrieren din.


Vil tilbyr:

  • trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
  • kursing og opplæring
  • opparbeide deg kompetanse og utviklingsmuligheter
  • konkurransedyktige betingelser med lønn hver 14. dag


English:

Do you enjoy physical work? Do you want a varied workday that can be combined with studies / other work?

Whether you are looking for a summer job or long-term work, we want to hear from you.

We are looking for relief workers both with and without experience from the construction industry.

Our clients from various industries have continuous projects on an ongoing basis - mainly in construction. We offer assignments for both short and long periods and you can help manage work volume.

If you already hold certifications, this may be an advantage, but not a requirement.

We value flexibility, willingness to learn and a good mood among our employees.


Why choose us as your employer?


Adecco is a solid staffing agency with many years of experience and is today one of Norway’s leaders in staffing and recruitment. Every day we work to match good candidates with different and exciting assignments with our customers. As a newcomer, training is important to get off to a good start and this is what we and our customers want to ensure. We are concerned that you as an employee should thrive and our consultants will ensure good follow-up both during and between assignments. On the customer list, we have attractive companies that need competent candidates for exciting assignments. Try yourself in different industries; The network you are given the opportunity to build can be worth its weight in gold when one day you may stumble upon your dream job. All work experience also has good experience. Use us as a discussion partner, we are happy to share advice that can speed up your career.


Will offers:

  • pleasant and common work environment
  • courses and training
  • build up competence and development opportunities
  • Competitive wage terms every 14 days
Loading ...
Loading ...

Deadline: 07-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...