Job type: Deltid

Loading ...

Job content

Hjemmetjenesten Nystrand er én av tre hjemmetjenestevirksomheter i Porsgrunn kommune. Virksomheten består av 5 avdelinger: 3 avdelinger for ambulerende hjemmetjenester, 1 omsorgsbolig og natt tjenesten for hjemmeboende i hele kommunen. Alle avdelingene er samlokalisert i nye, funksjonelle lokaler ved Eidangerfjorden.
99 fast ansatte arbeider i virksomheten, og vi har også tilknyttet oss mange flinke vikarer. I tillegg til sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, merkantilt personell og ledere har vi ansatt kreftsykepleier, demenssykepleier og fagutviklingssykepleier. Vi legger stor vekt på kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og arbeidsmiljø for å være i stand til å gi et best mulig tilbud til våre tjenestemottakere.
Vi gir tjenester til alle aldersgrupper og tjenestene vi gir er for eksempel hjemmesykepleie, betjening av trygghetsalarmer, rengjøring og innkjøp av matvarer. I all tjenesteyting er hverdagsrehabilitering og pasientsikkerhet fokusområder.

Vi har behov for tilkallingsvikarer i alle avdelinger; ved hjemmetjenesten, omsorgsboligene og i nattpatruljen.

Søknadsfrist:
30.11.2021

Arbeidsgiver:
Porsgrunn kommune

Stillingstittel:
Helsefagarbeider/sykepleier/studenter

Heltid / Deltid:
Deltid

Ansettelsesform:
Tilkallingsvikar

Webcruiter-ID:
4433745795

Arbeidsoppgaver

Planlegge, prioritere og utføre helsehjelp og praktisk bistand etter vedtak

Dokumentasjon
Veilede og bistå våre pasienter
Bidra til tverrfaglig og flerfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

Autorisert hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/autorisert sykepleier/student under relevant utdanning.

Autorisasjonsnummer i HPR (helsepersonellregisteret) oppgis i søknaden.

Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid

Søker må framlegge vaksinasjonsstatus ved ansettelse. Vi ønsker at søkere skal være fullvaksinert mot Covid-19.
Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse. Denne attesten skal ikke ligge ved søknaden.

Personlige egenskaper

Strukturert, løsningsorientert og opptatt av faglig utvikling

Evne til å arbeide selvstendig og i team.

Flink til å planlegge arbeidsdagen og til å ta ansvar

Godt humør, positiv og opptatt av å ivareta et godt arbeidsmiljø.

God til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Et godt faglig miljø med engasjerte og positive medarbeidere.

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i endring.

Lønn i hht hovedtariffavtale

Gode pensjonsordninger

Porsgrunn kommune er en IA-virksomhet

Har du spørsmål rundt stillingen, så ta kontakt med oss!

Mule 6, 3944 Porsgrunn

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Monica Hem

Avdelingsleder

975 44 251

Leni Simensen

Avdelingsleder

902 53 346

Anne-Kari Bjerkek

Avdelingsleder

95444778

Randi Sortevik

Konsulent

35 54 79 60

Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling. Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 37.000 innbyggere og er ca. 3.000 ansatte, noe som gjør oss til den desidert største arbeidsgiveren i Porsgrunn, og en av de største arbeidsgiverne i Vestfold og Telemark. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidere løser vi dette viktige samfunnsoppdraget. Vi gir deg utfordringene, vi gir deg mulighet til mestring og stolthet. Vi tror at du vil sette spor etter deg hos oss. Vil du være med?

Generelle opplysninger

Porsgrunn kommune ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Porsgrunn kommune vil varsle søkere som har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...