Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Lyst på nye utfordringer?

Vi søker teamleder i klinisk stilling som liker utfordringer og har lidenskap for samfunnsoppdraget samt evne til å jobbe målbevisst for å oppnå gode resultat både klinisk og økonomisk.

Som teamleder, vil du være ansvarlig for faglig utvikling av dine medarbeidere. Du vil ha drifts-, budsjett- og personalansvar for Grå avdeling. Du vil være ansvarlig for at teamet drives i henhold til gjeldende forskrifter og lovverk, samt etter retningslinjer fra tannhelsetjenestens og VTFK sentralt. Du blir en del av ledergruppen ved klinikken og må bidra til å jobbe for utvikling av tannhelsetjenesten og egen ledergruppe. Sammen med øvrige ledere skal du utføre og skape engasjement for samfunnsoppdraget i tannhelsetjenesten.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid
Søknadsfrist: 27.10.2021

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Personalansvar for medarbeidere på Grå avdeling, inkludert faglig utvikling av medarbeidere
 • Delta i planlegging av drift og pasientbehandling på klinikken.
 • Samarbeide med klinikkleder og øvrige teamledere om prioriteringer og målsettinger.
 • Aktivt bruke hovedavtalen og hovedtariffavtalen
 • Bidra aktivt for at tannklinikken og tannhelsetjenesten skal løse sitt samfunnsoppdrag
 • Holde seg faglig oppdatert, søke råd hos kollegaer og følge retningslinjene for god klinisk praksis
 • Delta i HMS-arbeid og kvalitetsutvikling

Teamleder har sammen med resten av klinikkens ansatte et eget ansvar for å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø, både i teamet, i ledergruppen og på klinikken som helhet.

Endringer i ansvar og arbeidsoppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Tannlege med norsk autorisasjon
 • Beherske norsk godt, muntlig og skriftlig og ha gode kommunikasjonsevner

Erfaring:

 • Erfaring med klinisk arbeid for å kunne gi faglig støtte til medarbeidere
 • God kjennskap til tannhelsetjenestens samfunnsoppdrag og de lovpålagte krav vi operer under.
 • Ønskelig med erfaring fra Den offentlige tannhelsetjenesten og at du kjenner tannhelsetjenestens pasientjournalsystem
 • Ønskelig med erfaring fra lederrolle i andre sammenhenger, annen jobb, verv, frivillighet o.l.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å være en tydelig og tilgjengelig personalleder
 • Du har evne til å skape motivasjon og struktur i arbeidet, for deg selv og andre
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og til å ta initiativ
 • Du takler stress
 • Du har faglig integritet og fokus på faglig utvikling
 • Det vektlegges gode mellommenneskelige ferdigheter og holdninger til kolleger, pasienter, samarbeidspartnere og leder

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • Varierte, meningsfylte og samfunnsnyttige arbeidsdager med pasienter i alle aldersgrupper
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige medarbeidere
 • Muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og etterutdanning
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP
 • 5 kompensasjonsdager med fri for arbeid utover ordinær arbeidstid

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting av helsepersonell, kreves godkjent norsk autorisasjon. Det er videre en forutsetning at du kan fremlegge godkjent politiattest (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere. Søk på stillingen


Søknad

Søknadsfrist:

27.10.2021


Om stillingen

Sted:

3730 Skien

Ansettelsesform:

Fast

Heltid/deltid:

Heltid

Antall stillinger:

1

Sektor:

Offentlig


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Tannhelse og forebygging

Adresse:

Telemarksvegen 170, 3730 Skien


Om annonsen

Sist endret:

07.10.2021

Hentet fra:

hrmanager

Referanse:

100383_Tannhelse og forebygging_hrmanager

Stillingsnummer:

1771946

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...