Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Vestby kommune søker sykepleier/ vernepleier i 100% fast stilling i Solerunden ambulante tjenester. Stillingen er underlagt resultatområde Helse og Livsmestring.Resultatområde Helse og Livsmestring leverer habiliterende og rehabiliterende tjenester, samt helse- og barnevernstjenester til kommunens innbyggere. Resultatområde Helse og Livsmestring har en søknadsenhet som ivaretar rettighetsforvaltningen. Det sentrale ansvarsområde er habilitering og rehabilitering med en Recovery-orientert tilnærming. Recovery er en faglig holdning som fremmer brukerens egne muligheter og legger til grunn at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av funksjonssvikt eller helseutfordringer.Solerunden ambulante tjenester er et tjenestested i sterk vekst og har i dag ca 19 årsverk. Vi bistår 6 voksne personer med varierende bistandsbehov som bor samlokalisert rundt en personalbase. Personalgruppen i Solerunden består av vernepleier, sykepleier, pedagoger, sosionom, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og assistenter, både menn og kvinner. Vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten rundt flere av brukerne, og har et godt fagmiljø.Du vil være ansvarlig for å veilede personalet i boligen, samtidig som du skal arbeide direkte med brukerarbeid. I samarbeid med øvrige deltakere på teamet skal du også planlegge og tilrettelegge for tjenestetilbudet. Du vil arbeide tett sammen med pårørende og andre samarbeidspartnere. Vi søker deg som har fag i fokus, og samtidig klarer å skape trygghet og tillit gjennom god kommunikasjon og bistand. Vi trenger deg som ser muligheter og vil det beste for brukerne våre, og som kan skape gode relasjoner, sette mål og bidra til å nå dem.Arbeidsoppgaver vil innebære direkte arbeid med beboerne, oppfølging av helsetilstand, motivasjonsarbeid, pårørendesamarbeid, målsettingsarbeid, dokumentasjon i Gerica, oppfølging av individuelle planer og ansvarsgrupper. Det er en forutsetning at du liker å jobbe selvstendig. Du vil være delaktig i å legge til rette for gode fagsystem og daglige rutiner, herunder også rutiner for mål- og evalueringsarbeid. Du ønsker aktivt å bidra med egen erfaring i et tverrfaglig og stimulerende fagmiljø. Vi ønsker å skape et tverrfaglig miljø hvor fag og beboere er i fokus.Arbeidsoppgaver;
 • Aktivisering og bistand i daglige gjøremål
 • Se det enkelte brukers behov for individuell tilrettelegging og oppfølging
 • Bidra til å nå de mål som er satt både for beboere og tjenestested
 • Delta i å legge til rette for et forsvarlig tjenestetilbud
 • Arbeid etter de til enhver gjeldende lover, forskrifter og regler, samt akseptere faglige prinsipper
 • Være med på å utvikle gode fagsystemer
 • Medansvarlig for å komme med ideer og innspill i forhold til virksomheten som helhet
 • Kontakt og dialog med samarbeidspartnere
Dine kvalifikasjoner;
 • Offentlig godkjent sykepleier/ vernepleier
 • God muntlig og skriftlig norskkunnskaper, tilsvarende nivå B2
 • Søker bør ha førerkort klasse B
 • Gode IKT- kunnskaper
Personlige egenskaper;
 • Pålitelig og effektiv
 • Løsningsorientert og ansvarsfull
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å bygge gode tillitsrelasjoner med brukerne
 • Bevisst på egne holdninger og verdier
 • Fleksibel, stabil og lojal mot fattede beslutninger
 • Ta initiativ og være kreativ, se muligheter og løsninger
 • Kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi kan tilby;
 • 100 % fast stilling
 • Turnus med dag-, kvelds- og langvakter, arbeid hver 3. eller 4. helg
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter tariff/ avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen
Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...