Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Ferievikariat som miljøterapeut (sykepleier, vernepleier og 5 års med.stud.) for sommeren 2023.

Ferievikarer sommer 2023 - Alderspsykiatrisk sengepost C1Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sin visjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fire avdelinger ved sykehuset Våland: avdeling affektiv og psykose, avdeling akutt- og intensiv psykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling sikkerhet, samt avdelinger ved DPS`ene Stavanger, Sola, Sandnes og Dalane.

Alderpsykiatrisk avdeling består av en poliklinikk, et regionalt kompetansesenter (SESAM) og sengepost C1. Alderpsykiatrisk avdeling utreder, diagnostiserer og behandler personer som debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 år.

Alderpsykiatrisk sengepost C1 søker sykepleier/vernepleier/5. års med.studenter til sommervikariat 2023, uke 24 - 35.

Ferievikariatet vil være pasientrettet i miljøet.

Oppgi i søknaden når du kan jobbe i sommer og hvor stor stillingsprosent du ønsker. Søknader blir behandlet fortløpende.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrist:
30.04.2023
Arbeidsgiver:
Helse Stavanger HF
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Sykepleier/vernepleier/5 års med.stud. for ferievikariat sommeren 2023
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4584254593
Arbeidsoppgaver
 • Delta i postens gjøremål og utvikling
 • Arbeide miljøterapeutisk
 • Observere pasientens symptomer/funksjonsevne og ressurser
 • Kunnskap ift. somatiske sykdommer
 • Kartlegge, planlegge omsorg og behandling i tverrfaglig team
 • Dokumentasjon i journalsystemet DIPS
 • Elektronisk legemiddelkurve MEONA
 • Samarbeid internt og eksternt
 • Fysisk egnet til å springe på vaktalarm
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier/ferdig bestått 5 års med.student
 • Kan jobbe selvstendig og i team med gode samhandlingsegenskaper
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Liker å arbeide i relasjon til eldre mennesker med demens og psykiske lidelser
 • Holde deg faglig oppdatert
 • Har god kommunikasjon og evne til teamarbeid
 • Er ansvarsbevisst, selvstendig og løsningsfokusert
 • Personlig egnethet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Serviceinnstilt og fleksibel
Vi tilbyr
 • Trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • 3 dagers MAP kurs (møte med aggresjonsproblematikk)
 • 2 dagers innførings kurs for sommervikarer
 • Høyt faglig nivå
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hjem-jobb-hjem-avtale
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gratis* hybel til tilflyttere som jobber minst 4 uker (*skattepliktig)

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.
Jan Johnsens gate12, 4068 StavangerKontaktinformasjon
Annett Krakstad
Postleder
51 51 50 61
Hege Helen Hansen
ass.avd. sykepleier
51 51 52 70

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer påwww.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 23-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...