Sykepleier

Sykehuset Telemark HF

View: 93

Update day: 04-12-2022

Location: Skien Vestfold og Telemark

Category: Education / Training

Industry:

Job type: Heltid, Deltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Er du sykepleieren vi søker? Vi søker flere ansatte i forbindelse med at vi skal prøve ut økt grunnbemanning!

Sengepostens oppgaver er å utrede, behandle og pleie pasienter med mage/tarm sykdommer og pasienter med behov for avansert infeksjonsmedisinsk behandling.

Vi utreder og behandler pasienter med alle typer lidelser i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og mage/tarmsystemet. En stor andel av pasientene legges inn som
ø-hjelp pasienter, i tillegg til elektive pasienter til utredning for mage/tarmsykdommer og kreftdiagnoser.

Seksjonen dekker hele fagfeltet innen infeksjonsmedisinske tilstander som blant annet HIV/immunsvikt, tuberkulose, tropesykdommer, samt alvorlige og livstruende bakterielle og virale infeksjoner. Vi har spesialisert oss i overvåkning og behandling av sepsis. Pasienter med infeksjoner som representerer fare for smittesporing og må isoleres, blant annet Covid-19, influensa og gastroenteritt, behandles hos oss.

Begge fagområdene samarbeider i en felles sengepost, og personalet må påregne å jobbe med begge fagfelt. Vi legger vekt på faglig oppdatering og utvikling.

Sengeposten er en spennende arbeidsplass der du som sykepleier får varierte og utfordrende arbeidsdager. Vi legger stor vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø.
Vi ønsker oss faglig engasjerte ansatte med sans for travle dager.

Totalt antall sengeplasser er 22.

Høsten 2022 skal sengeposten være pilot i to store prosjekter, økt grunnbemanning og elektroniske pasienttavler. Dette blir to spennende prosjekter å få ta del i.

Vi har ledigflg. sykepleierstillinger:

 • 100% fast
 • 100% fast
 • 80% fast
 • 75% fast
 • 70% fast
 • 50% vikariat nattvakt stilling
 • 100% vikariat fra snarest til 11/9-23

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Ved interne opprykk, vil det kunne bli andre ledige stillinger.

Søknadsfrist:
04.12.2022
Arbeidsgiver:
Sykehuset Telemark HF
Sted:
Skien
Stillingstittel:
Sykepleier
Stillinger:
7
Heltid / Deltid:
Deltid, Heltid
Ansettelsesform:
Fast, Vikariat
Stillingsprosent:
70, 75, 80, 100, 50
Webcruiter-ID:
4586803704
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
 • Sykepleie til pasienter med infeksjons- og mage-tarmsykdommer
 • Veilede sykepleierstudenter
 • Gode pasientmottak
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • I tillegg til formell utdanning, vektlegger vi personlige egenskaper
 • Motiveres av et høyt og variert arbeidstempo og trives med dette
 • Strukturert, fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Faglig interessert og tar ansvar for egen læring
 • Positiv og engasjert
 • Høy arbeidsmoral og bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Et inkluderende, engasjert arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Stort fokus på fagutvikling og opplæring
 • Tre-delt turnus
 • God introduksjonsopplæringUlefossveien 55, 3710 Skien, Norge

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Camilla Tuyet Rygh
Seksjonsleder
97928378
camilla.tuyet.rygh@sthf.no
Benedicte Børge-Ask
Avdelingsleder
90082974
bemads@sthf.no

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk klinikk består av fem avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke. Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder. Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...