Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Om stillingen

Det er ledig et 11 måneders vikariat som seniorkonsulent fra primo august 2023 i studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Universitetet i Oslo (UiO).
Studieseksjonen ved MN-fakultetet omfatter ca 23 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, opptak, undervisningsplanlegging, regelverk, studiekvalitet, digitalisering, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon. Den faglige ledelsen er ivaretatt av studiedekan.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling. Målet er å stadig forbedre det faglige innholdet i utdanningen, læringsmiljøet og oppfølging av studentene. Studieseksjonen er aktivt involvert i å planlegge, koordinere og iverksette tiltak som bygger opp under de strategiske målene.

Den utlyste stillingen vil ha ansvarsområder knyttet til forvaltning av studietilbudet og utvikling av studiekvalitet. Stillingen innebærer tett samarbeid med kolleger i gruppe for studieplan og studiekvalitet, utstrakt samarbeid og koordinering med resten av studieseksjonen samt med MN-instituttene og UiO sentralt.

Se våre mål, ambisjoner og satsningsområder for realfag og teknologi mot 2030

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

...

(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er:
Studieplan med oppretting, endring og nedlegging av utdanningstilbud i tråd med utdanningsstrategien, regelverk samt studentenes og samfunnets behov.
Studiekvalitet med kvalitetsrutiner, spørreundersøkelser og kvalitetshevende tiltak.
HMS opplæring for studenter med ansvar for drift, oppdatering og forankring i fagmiljøene.

Den som tilsettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene og UiOs sentrale administrasjon på disse områdene.
Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav
Høyere utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne innen naturvitenskapelige fag. Dokumentert og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen.
God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy.

Ønskelig kompetanse/erfaring:
Erfaring med Felles studentsystem (FS), ePhorte eller lignende digitale systemer vil være en fordel.
Søkere bør ha erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren.
Colourbox
Personlige egenskaper
Du må være utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert, grundig og serviceinnstilt.
Du har engasjement og tar initiativ.
Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø.
Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
Det er svært viktig med personlig egnethet for stillingen.
Vi tilbyr
Lønn etter SKO 1363 (Seniorkonsulent), lønnstrinn 526 100 - 573 900. Lønnsplassering avhenger ansiennitet og kompetanse.
Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
Søknadsbrev
CV
Vitnemål
Attester
Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Yvonne Halle, telefon: 228 56346, e-post: yvonne.halle@mn.uio.no
Seksjonssjef for studieseksjonen Hanne Sølna, telefon: 228 56274, e-post: hanne.solna@mn.uio.no

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR seniorrådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...