Job type: Fast

Loading ...

Job content

På skjermet avdeling har vi 23 heldøgns langtidsplasser for personer med demens, som er i behov av heldøgns omsorg og pleie. Plassene er delt inn i tre små grupper. Én av gruppene er for yngre personer med demens. Beboere som passer sammen kan bo i små, hyggelige fellesskap. De har tilgang til vår flotte sansehage direkte fra avdelingen eller egne rom.
Grefsenhjemmet har en stor terapiavdeling med musikkterapeut, miljøterapeut, ergoterapeut, to fysioterapeuter, kulturabeider, aktivitør og prest, som jobber på tvers i sykehjemmet. Skjermet avdeling nyter godt av denne kompetansen. Grefsenhjemmet samarbeider tett og godt med Sykehjemsetaten.

Kvalifikasjoner

  • Minimum treårlig helsefaglig høyskole og norsk autorisasjon som sykepleier
  • Beherske norsk godt muntlig og skriftlig
  • Kompetanse innen demens og miljøterapi

Fordel om du har:


  • Erfaring som avdelingssykepleier
  • Evne til å ha et klinisk blikk
  • Lederutdanning
  • Erfaring med personalansvar
  • Erfaring med å utarbeide turnusplaner
  • Interesse for å jobbe med kvalitetsarbeid i en organisasjon som er opptatt av stadig forbedring
  • Kjenner til Gerica pasientjournal

Personlig egenethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr gunstig pensjonsordning i KLP og lønn etter avtale.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 07-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...