Sped- og småbarnsterapeut

Trondheim kommune

View: 127

Update day: 07-05-2023

Location: Trondheim Trøndelag

Category: Education / Training

Industry:

Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Sped- og småbarnsterapeut

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Trondheim kommuneVed Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten avdeling Link er det fra 1. juni 2022 ledig tre faste 100 prosent stillinger som sped- og småbarnsterapeut.


Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjeneste for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring.

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, herunder enslige mindreårige flyktninger, samt Link og Gartnerhaugen. I enheten har vi en erfaren personalgruppe som besitter god faglig kompetanse med høyt fokus på kvalitet og metodeutvikling. Det legges stor vekt på nettverksarbeid og medvirkning i arbeidet med brukerne.

Link er en tiltaksavdeling som jobber etter lov om barnevern, og har som hovedoppgave å hjelpe familier med komplekse utfordringer å forhindre eller forkorte oppholdstiden i institusjon og fosterhjem. For å oppnå dette, driver Link med familie- og nettverksterapi, miljøterapi og fokus på tett samarbeid med skolene. BFT er under omorganisering og stillingene er per tid ved Link.

Det skal etableres et nytt tiltaksteam med spisskompetanse på sped- og småbarn, og vi søker nå etter terapeuter for dette tiltaksteamet. Teamet skal ivaretar oppgaver knyttet til oppfølging av barn og familier som mottar tjenester etter lov om barnevern. Dette er ofte familier med store og sammensatte vansker og behov for hjelp på flere områder. Stillingene er i en utvidet fleksitidsavtale der man må påregne arbeid inntil to kvelder i uka. Arbeidstidsordninger vil kunne endres etter avdelingens behov.


Intern organisering av team og avdelinger vil kunne endres etter BFTs behov


Er du personen vi er ute etter? I tilfelle er du kunnskapsrik, robust og liker å jobbe “hands on” og nært der barna og familiene lever. Du er flink til skape trygge relasjoner med andre mennesker. Du er nysgjerrig og kreativ. Som kollega ser du verdien av å dele praksiserfaringer for egen og andres utvikling. Du liker å jobbe innenfor rammer som kan tilpasses barnet og familiens behov.


Søknadsfrist:

13.05.2022

Arbeidsgiver:

Trondheim kommune

Sted:

Trondheim

Stillingstittel:

Sped- og småbarnsterapeut

Stillinger:

3

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4515145187

Startdato:

01.06.2022


Arbeidsoppgaver
 • Ulike typer terapeutiske samtaler som legger til rette for endring:
  • familiesamtaler med barnet som omdreiningspunkt
  • individuelle samtaler
  • grupper
  • foreldresamtaler
  • par-samtaler
  • nettverksarbeid/møter
 • Deltakelse i intern fagutvikling og veiledning
 • Praktisk støtte og hjelp i familier.
 • Være en brobygger mellom ulike tjenester som familiene trenger
 • Samarbeid med barneverntjenesten
 • Samarbeid med eksterne instanser
 • Dokumentasjon av arbeidet
 • Stilling i fleksitid. Ettermiddag- og kveldsarbeid må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Minimum krav om 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning
 • Ønske om videreutdanning og erfaring med metodisk arbeid innen samspill og barns utvikling, f.eks Marte Meo, PMTO, DUÅ.
 • Ønske om klinisk erfaring i endringsarbeid med familier med sped- og småbarn.
 • Krav om erfaring/kjennskap til barnevernfeltet..
 • Kjennskap til forvaltning av barnevernsaker og andre private/offentlige tjenester som angår barn, unge og familier.
 • Erfaring/kjennskap til narrativ praksis, psykisk helsearbeid, COS-terapi og/eller åpen dialog vektlegges.
 • Videreutdanning/erfaring med nettverksarbeid vektlegges.
 • Krav om førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Kan redegjøre for eget kunnskapsgrunnlag og vise til dette i praksis
 • Ha et blikk for hvordan egne erfaringer, kommunikasjon og stil er med på å forme møter med andre mennesker
 • Møte mennesker i vanskelige livssituasjoner på måter som gir håp
 • Anerkjennende holdning til kolleger, samarbeidspartnere og barn/familier
 • Vitebegjærlig og nysgjerrig
 • Ha evne til å utføre praktiske oppgaver sammen med barn og familie.
 • Ha evne til å ta selvstendige valg
 • Ha evne til å være refleksiv og analytisk i tilnærming til problemstillinger
 • Ha evne til å være innovativ og vise kreativitet i arbeidet med familier og medarbeidere
 • Ha evne til å tilegne seg ny kompetanse
 • Presist muntlig og skriftlig språk
 • Fleksibel, med evne til å se en situasjon fra ulike og overraskende vinkler
 • Humoristisk sans
Vi tilbyr
 • Veiledning
 • Høyt faglig fokus og engasjement
 • Faglig utvikling
 • Muntert arbeidsmiljø
 • Krevende og interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerGartnerhaugveien 4, 7040 Trondheim, NorgeKontaktinformasjon
Anniken Johansen
Teamleder Sped- og småbarn
46873120
Solvår Hernes
Avdelingsleder
40615014

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...