Sommervikarer/vikarer

Stavanger kommune

View: 117

Update day: 25-05-2023

Location: Stavanger Rogaland

Category: Health / Medical Care Beauty / Wellness

Industry:

Job type: Deltid

Loading ...

Job content

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg?

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 16 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter sommervikarer og andre som ønsker å være ringevikar til bofellesskapet Rektor Olden bofellesskap nr. 9

Bofellesskapet er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av 6 boenheter. Bofellesskapet gir tjenester til beboere med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Tjenestene er tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov og forutsetninger.
Søknadsfrist:
10.03.2023
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Sommervikarer/vikarer
Stillinger:
5
Heltid / Deltid:
Deltid
Ansettelsesform:
Sommerjobb
Stillingsprosent:
75, 85
Webcruiter-ID:
4615554253
Startdato:
19.06.2023
Sluttdato:
13.08.2023
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte brukers rettsikkerhet.
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Dokumentere i henhold til tiltaksplan i journal.
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.
 • Bidra til at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger.
 • Bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte, og at tjenestene som gis holder høy etisk standard.
 • Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.
 • Holde deg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams.
 • Individuell oppfølging av beboere i henhold til tiltaksplaner.
Kvalifikasjoner
 • Du har erfaring eller interesse for arbeid med mennesker som har en psykisk utviklingshemming eller kognitiv svikt.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen.
Personlige egenskaper
 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre.
 • Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.
 • Du trives med å jobbe i team, men at du kan også jobber selvstendig når det trengs.
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Du viser respekt og omsorg overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.
 • Du tar ansvar, slik at vi sammen når målene våre.
 • Personlige egenskaper vektlegges.
Vi tilbyr
 • Ansvar, involvering og delaktighet.
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring.
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag.
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne.
 • God opplæring.
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs.
 • I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning.
 • I bofellesskapet har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø.
 • Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

Lønn:

Etter gjeldende tariff

Loading ...
Loading ...

Deadline: 09-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...