Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Solvang helsehus søker fysioterapeut til vikariat ved vår dagrehabiliteringsavdeling

Oslo kommune, Sykehjemsetaten, Solvang helsehusSolvang helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune og dekker primært bydelene nord i kommunen. Solvang helsehus drifter fire avdelinger med til sammen 157 plasser.

Helsehus gir tilbud om opphold til mennesker med behov for å gjenvinne funksjonsevne gjennom behandling, målrettet rehabilitering og opptrening. Vi jobber tverrfaglig med fokus på hva som er viktig for pasienten - der "hver time teller" - med mål om at pasienten skal kunne fortsette å bo hjemme så lenge det er ønsket.

Dagrehabiliteringsavdelingen for 16 brukere ble åpnet høsten 2019 og er et rehabiliteringstilbud til hjemmeboende personer som nylig har hatt et funksjonsfall og trenger oppfølging for å fortsette å bo trygt hjemme. Avdelingen har fokus på tverrfaglig rehabilitering som er målrettet og individuelt tilpasset, med både individuell og felles trening. Dagrehabiliteringsavdelingen skal nå gjenåpnes etter å ha vært stengt under pandemien og vi søker derfor en positiv og engasjert fysioterapeut i et svangerskapsvikariat i 100% stilling fra desember 21 og ut august 2022.

Du som fysioterapeut vil få ansvar for å vurdere, kartlegge og igangsette funksjonsrettede tiltak for brukerne på dagrehabiliteringen. Avdelingen består også av en ergoterapeut og en helsefagarbeider/hjelpepleier, og samarbeider tett med det ambulerende rehabiliteringstilbudet i Bydel Alna og Grorud. Arbeid på andre avdelinger ved Solvang kan i perioder være aktuelt.

Vi ser etter deg som har svært gode samarbeidsevner, og gjerne erfaring fra både primær – og spesialisthelsetjenesten, til å være med på å utvikle dette tilbudet.

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Søknadsfrist:

02.11.2021

Arbeidsgiver:

Oslo kommune

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Solvang helsehus søker fysioterapeut til vikariat ved vår dagrehabiliteringsavdeling

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Vikariat

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4442187915


Arbeidsoppgaver

Gjennomføre fysiske funksjonsvurderinger og kartlegginger av alle pasienter, igangsette relevante fysioterapitiltak.

Organisere trening og tiltak: både individuelt og i gruppe.

Bidra til godt tverrfaglig samarbeid på avdelingen.

Tett samarbeid med bydel, helsehuset og ambulerende rehabiliteringsteam.

Ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter og kollegaer

Sørge for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis

Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid

Aktivt bidra til et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Høy faglig kompetanse, fortrinnsvis erfaring med rehabilitering av brukergruppen.

Ønskelig med erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten

Ønskelig med erfaring med å organisere og gjennomføre gruppetreninger.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Norskkunnskaper på Nivå C1, muntlig og skriftlig.

Beherske de vanligste IKT-verktøy (Gerica, Kvalitetssystem, GAT eller tilsvarende).

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse. Det er arbeidssøkeren selv som må innhente politiattesten, jf. Politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før søkeren tiltrer.

Personlige egenskaper

Løsningsorientert, kreativ og engasjert .

Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team.

Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser.

Du er fleksibel og har evnen til å tilpasse deg endringer.

Evne til å veilede og motivere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Du blir en del av et aktivt fagmiljø med høyt engasjement.

Du vil få kollegaer med høy tverr– og særfaglig kompetanse.

Du vil bli en del av en spennende arbeidsplass under utvikling.

Stillingen er for tiden en dagstilling uten helge- eller helligdagsarbeid.

Du blir en del av et mangfoldig arbeidsmiljø med fokus på nærvær og trivsel.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplassering i Oslo kommunes regulativ LR 018 alternativ 09, avhengig av ansiennitet.
Regnbueveien 2a, 0664 Oslo, NorgeKontaktinformasjon
Ida Hovengen
Avdelingsleder
900 26 346

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Covid-19 vaksinasjonsstatus vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i arbeidsgivers helhetsvurdering av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...