Job type: Heltid, Deltid, Fast, Vikariat

Loading ...

Job content

Hemato/endo/infeksjon sengepost, Helse Fonna HF
Søk på stillinga

Me treng DEG, som ynskje å jobba på ein spennande og varierande avdeling i saman med energiske og flotte kollegaer.
Hemato/endo/infeksjon er ein medisinsk avdeling med 16 sengeplassar som består av tre fagfelt. Du kjem til å jobba innanfor alle områder. Her er det rom for stor fagleg og personleg utvikling.

Me har nå ledig i både fast stilling og 1 års vikariat i 100%.

Søknadsfrist:
04.01.2023

Arbeidsgivar:
Helse Fonna HF

Stad:
Haugesund

Stillingstittel:
Sjukepleiar 100% fast stilling og vikariat - 1 år

Stillingar:
2

Heiltid / Deltid:
Heiltid

Tilsetjingsform:
Vikariat, Fast

Stillingsprosent:
100

Webcruiter-ID:
4597574630

Startdato:
01.01.2023

Arbeidsoppgåver
Prosedyrar som sårstell, antibiotikum, katetar, sentrale og perifere venekateter
Arbeid på sengepost, undervisning, vaktarbeid og tverrfagleg samarbeid
Mottak og oppfølging av pasientar
Inngå i eit tverrfagleg samarbeid for å gi pasientar eit best mogleg opphald på avdelinga
Gi god omsorg til pasientar og pårørande
Arbeid i tverrfaglege grupper

Kvalifikasjonar
Autorisert sjukepleiar
Erfaring frå kreft, infeksjon og/eller diabetes vil vera positivt
Må meistra godt norsk både munnleg og skriftleg
Der er og relevant med vidareutdanning innanfor kreft, diabetes eller infeksjon
Må ha gode IKT-kunnskapar

Personlege eigenskapar
Du må kunne arbeida godt både sjølvstendig og i team
Du tilpassar deg lett og er løysningsorientert og fleksibel
Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
Du trivst med å arbeida i eit tverrfagleg miljø og meistrar høgt tempo

Vi tilbyr
VI tilbyr ein varierande arbeidskvardag der ein kontinuerleg lærar nye ting og får utfordra seg
Eit godt arbeidsmiljø med fokus på sosialt samspel
Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 25-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...