Sivilingeniør / Ingeniør

Asplan Viak AS

View: 69

Update day: 26-10-2022

Location: Sortland Nordland

Category: High Technology IT - Software

Industry: Civil Engineering

Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirma med 1170 medarbeidere, heleid av Stiftelsen Asplan. Asplan Viak har fokus på å jobbe tverrfaglig og våre dyktige og engasjerte kollegaer setter preg på regionen med store og små oppdrag.

Vi har som mål å vokse videre og være en tydelig premissleverandør for samfunnsutviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt. På våre kontorer på Sortland/Stokmarknes er vi i dag 7 stykker innen fagområdene Bygg, Veg og infrastruktur, Plan og Vann og miljø. Vi har mange spennende små og store oppdrag i regionen og du får være med å forme samfunnet på premissene til de som bor her.

Primært søkes det etter personer med min. 5 års erfaring innenfor et av områdene:
 • Prosjektadministrasjon og byggeledelse
 • VVS-rådgiver / Energirådgiver
 • Vegplanlegger
 • Vann og miljø
 • Arealplanlegger
Kvalifikasjoner
 • Relevant bachelor- eller mastergrad innenfor faget (bygg, VVS, vei, VA)
 • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Relevante kurs vil være en fordel
 • Kjennskap til relevante forskrifter og regler (f.eks. TEK10/17, byggherreforskriften, plan og bygningsloven)
 • Kjennskap til standardkontrakter
 • Erfaring i bruk av modellerings og GIS-verktøy er en fordel.
Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse. Tilbuds- og markedsføringsarbeid kan være aktuelt som oppgave uansett stilling.

Arbeidsoppgaver Bygg

Erfaring fra ledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse / Byggherreombud
 • Møteledelse, økonomistyring, fremdriftsplanlegging, håndtering av endringsvarsler og krav, SHA-koordinering, kvalitetskontroll mm.
 • RITB
Arbeidsoppgaver VVS
 • Prosjektering og rådgivning innen ett eller flere VVS-tekniske fag, alle faser
 • Oppdragsledelse
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kostnadsoverslag
 • Evt. byggeledelse
Arbeidsoppgaver VA
 • Prosjekteringsansvar VA i tverrfaglige prosjekter
 • Oppdragsledelse i enfaglige og flerfaglige oppdrag
 • Prosjektering og modellering av VA-nett
 • Utredninger av VA-faglige problemstillinger
 • Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
Arbeidsoppgaver Vegplanlegger
 • Planlegging og prosjektering av veg- og gateanlegg i tverrfaglige oppdrag
 • Utarbeidelse av modeller, tegninger, anbudsdokumenter, faseplaner, kostnadsoverslag etc.
 • Prosjekterings- og fagansvar i tverrfaglige oppdrag
 • Deltakelse i oppdrag fra mulighetsstudier og kommunedelplaner til tekniske planer, byggeplaner og oppfølging ved utførelse
Arbeidsoppgaver Arealplanlegger
 • Lede eller delta i planprosesser på ulikt nivå og med ulik grad av kompleksitet
 • Utarbeidelse av regulerings-/kommuneplaner med tilhørende plandokumenter
 • Utredningsoppgaver, analyser og mulighetsstudier knyttet til arealplanlegging
 • Oppdragsledelse for alle typer arealplaner

 • Personlige Egenskaper
  • God evne til å bygge relasjoner internt og eksternt
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Selvstendig, løsningsorientert og strukturert
  • Faglig initiativrik og ansvarsbevisst
  • God helhetsforståelse
  Vi Tilbyr
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag
  • Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
  • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og helseforsikring
  • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
  • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer
  Høres dette ut som noe for deg?Vi ser frem til å motta din søknad. Send søknadsbrev og CV snarest, men senest 1. desember 2022. Vi vurderer søknader fortløpende.
  Loading ...
  Loading ...

  Click to apply for free candidate

  Apply

  Loading ...
  Loading ...

  SIMILAR JOBS

  Loading ...
  Loading ...