Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Fast stilling

Statsforvalteren i Innlandet har ledig fast stilling innen fagområde næringsuvkling


Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgaven vil være næringsutvikling, primært knyttet til landbruket og landbrukets verdikjede. Deltagelse og/eller ledelse av prosjektarbeid og enklere utredningsarbeid, avhengig av behov, kunnskap og interesse. Deltagelse i avdelingens miljø innen næringsutvikling. Stillingen vil være sentral i oppfølgingen av Bioøkonomistrategien for Innlandet og være en ressurs inn i arbeidet med prosjektet «Biovalley – Norges grønne motor» (www.biovalley.no).

Arbeidet innebærer arbeid i partnerskap og med en bred kontakt med fylkeskommunen, kommuner, landbruksnæring, ulike utviklingsaktører og nasjonale offentlige myndigheter. Andre oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde vil kunne bli tillagt stillingen.


Kvalifikasjonskrav

Høyere utdannelse fortrinnsvis mastergradsnivå, eller tilsvarende realkompetanse innen relevante fagområder.

Det er ønskelig med kjennskap til landbruket og de biobaserte verdikjedene i Innlandet, erfaring fra næringsutviklings- og prosjektarbeid, kjennskap til virkemiddelapparatet og utviklingsaktører regionalt og nasjonalt.

Personlig egnethet, og godt nettverk vil bli tillagt stor vekt.

Andre kvalifikasjoner:

  • Initiativrik, fleksibel, med stor arbeidskapasitet
  • God rolleforståelse
  • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Fleksibilitet og omstillingsevne


Vi tilbyr

  • Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver
  • Lønn seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.


Om stillingen

Stillingene er plassert i Enhet for jord og mat i Virksomhetsområdet for miljøvern, landbruk og næringsutvikling. Enhetens ansvars- og arbeidsområde er i hovedsak tilskuddsforvaltning, erstatningsordninger, kontroll, veiledning og næringsutvikling. Enheten samarbeider nært med kommuner, departement og direktorat, annen regional forvaltning og øvrige aktører i verdikjeden, og har en viktig rolle i utviklingen av jordbruket i landets tyngste landbruksregion. Enheten har 23 medarbeidere, inkludert 4 regionalt plasserte stillinger. I enheten vil du inngå i et bredt team på aktuelle fagområder.


Annen informasjon

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Erik Lagethon (909 72 683) eller direktør Haavard Elstrand (41 62 42 02).

Nærmere informasjon om Statsforvalteren finnes på https://www.statsforvalteren.no.

Statsforvalteren i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.


Søknad

Søknadsfrist:

31.10.2021

Søk på stillingen

Om stillingen

Stillingstittel:

Seniorrådgiver – næringsutvikling

Sted:

Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer

Ansettelsesform:

Fast

Heltid/deltid:

Heltid

Antall stillinger:

1

Sektor:

Offentlig


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Statsforvalteren i Innlandet

Adresse:

Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer

Om Statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i Innlandet, og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 4 virksomhetsområder. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Statsforvalteren i Innlandet har hovedkontor på Lillehammer.

Vi er en kompetansearbeidsplass med 240 dyktige medarbeidere. Som statens representant ønsker vi å bidra til å bygge Innlandet sterkt.


Om annonsen

Sist endret:

11.10.2021

Hentet fra:

jobbnorge

Referanse:

10049872

Stillingsnummer:

1776468

Loading ...
Loading ...

Deadline: 05-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...