Job type: Fast

Loading ...

Job content

Skatteetaten anskaffer årlig varer og tjenester for ca. 2,4 mrd. kroner og Skattedirektoratet har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Skatteetatens ansatte arbeider fra 60 ulike lokasjoner, i hele landet, og gode tjenesteleveranser fra våre leverandører er avgjørende i arbeidet med å skape et godt, sikkert og produktivt fysisk miljø for alle våre ansatte og besøkende.

Seksjon anskaffelser har et stort og meget godt fagmiljø med 23 svært kompetente og motiverte medarbeidere, som har det hyggelig på jobben.
Hva går jobben ut på?

Vår primære oppgave er å gjennomføre anskaffelser og følge opp kontrakter. Vi jobber kategoribasert og samarbeider tett med ulike fagmiljøer og strategiske beslutningstagere. Vår kontraktsportefølje omfatter blant annet avtaler om husleie, reiser, kantinedrift, bank- og trykkeritjenester. Vi driver aktiv markedsdialog og søker å utnytte innovasjonstakten hos leverandørene.

Du får jobbe med å

 • veilede innen anskaffelses- og kontraktsrett
 • gjennomføre anskaffelsesprosesser
 • ta ansvar for oppfølging av kontrakter i egen kontraktsportefølje
 • bidra i seksjonens kategoriarbeid
 • utvikle metodikk, prosesser, rutiner og maler
Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har relevant master, for eksempel innen rettsvitenskap, økonomi eller logistikk.

Du har

 • minimum 3 års erfaring med å gjennomføre offentlige anskaffelser for offentlig oppdragsgiver, fortrinnsvis innen Eiendom og Administrasjon
 • god kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, for å kunne jobbe tverrfaglig i en stor
 • organisasjon og ut mot leverandørmarkedet
 • du har hatt ansvar for å drive anskaffelsesprosesser

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Hva ser vi etter hos deg?

Du

 • har evne til å jobbe strukturert og selvstendig for å få til effektive og gode prosesser
 • har gode samarbeidsegenskaper for å jobbe godt tverrfaglig med mange ulike fagmiljøer
 • er løsningsorientert
Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.


Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.


Du blir ansatt som seniorrådgiver, med en årslønn mellom kr. 750.000, - og 900.000, - avhengig av kvalifikasjonene dine.


Verdt å merke seg før du søker

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...