Position: Associate

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Dette er Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), Avdeling for studieadministrasjon, Enhet for eksamen er det ledig 100% fast stilling som seniorkonsulent.

Stillingen er knyttet til Enhet for eksamen som har ansvar for organisering og gjennomføring av eksamen ved høgskolen. Enhet for eksamen har 25 fast ansatte, der 15 er knyttet til campus Bergen. Eksamensarbeid er i stor endring i forhold til digitale arbeidsprosesser og stillingen vil være med å forme utviklingen av dette.

Ansvars- Og Arbeidsområde
 • Eksamensforberedende arbeid og gjennomføring av eksamen, samt informasjons- og veiledningsansvar knyttet til eksamensrelevante spørsmål
 • Saksbehandling (søknads- og klagebehandling av enkeltvedtak)
 • Samarbeid med fakultetenes faglige- og administrativt tilsatte
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning frå universitet eller høgskole på minimum bachelornivå
 • Erfaring fra lignende arbeid i universitets- og høgskolesektoren tillegges vekt
 • Erfaring med saksbehandling i offentlig sektor er en fordel
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • God digital forståelse og kompetanse
Ønskede Kvalifikasjoner
 • Erfaring med bruk av Felles studentsystem (FS)
Personlige Egenskaper
 • Fleksibel, selvstendig, og med gode samarbeidsegenskaper
 • Trives med å jobbe i et hektisk miljø
 • Serviceinnstilt
 • Løsningsorientert og systematisk
Vi Tilbyr
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell Informasjon

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson Ved Høgskulen På Vestlandet

Gunhild Raunsgard, tlf. 55 58 76 28

e-post Gunhild.Raunsgard@hvl.no

Samspill, bærekraft og nyskaping

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Les mer på våre hjemmesider.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...