Job type: Fast

Loading ...

Job content

Stillingsbeskrivelse

Senior medarbeider: drift, videreutvikling og løsningsdesign – Windows, Linux, VMvare

Kan du tenke deg å drifte og videreutvikle teknologi som er viktig for Norge?

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel for å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vår samfunnskritiske rolle er å sikre landets forsyningssikkerhet, etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og å bidra til næringslivets konkurranseevne.

Etatens applikasjon- og utviklingsplattform utnytter i dag teknologier og produkter som Windows-servere, Red Hat Enterprise Linux-servere, PostgreSQL, Red Hat OpenShift, Red Hat Ansible Automation Platform, InfluxData, Grafana og Icinga. Plattformen er i stadig utvikling og nye produkter, teknologier, eksempelvis skytjenester, vurderes og tas i bruk fortløpende.


Du vil:

 • inngå i et team som drifter og forvalter etatens applikasjon- og utviklingsplattform
 • være med på å effektivisere driften ved bruk av infrastruktur-som-kode (IaC), automatisering og selvbetjening
 • delta aktivt i videreutvikling av plattformen – fra idé til innføring

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå, bachelor- eller mastergradsnivå
 • dokumentert erfaring med drift og utvikling av IT-infrastruktur
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Du må ha dokumentert erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • administrasjon av VMware vSphere og VMware vCenter
 • administrasjon av Linux servere
 • Red Hat OpenShift, Kubernetes eller Linux Containers
 • Red Hat Ansible Tower/Red Hat Ansible Automation Platform
 • infrastruktur-som-Kode (IaC) med verktøy som eksempelvis HashiCorp Terraform /Ansible eller Azure Resource Manager

Det er enfordelom du også har erfaring innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • skyplattformer som eksempelvis Microsoft Azure, Amazon AWS eller Google GCP
 • Apache Kafka, Elasticsearch (ELK stack), API-gateway
 • løsninger for driftsovervåking: Icinga, TICK-stack
 • løsninger for sikkerhetsovervåking og endepunktbeskyttelse
 • databaser: PostgreSQL, Oracle eller MSSQL
 • databaser, NoSQL: MongoDB

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • resultatbevisst og tillitsvekkende
 • god formidlingsevne
 • utadvendt og omgjengelig
 • veloverveid og analytisk
 • endringsvillig

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 650 300 – 873 400 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til faglig utvikling og jobbe med spennende teknolog
 • utfordrende oppgaver i et innovativt fagmiljø
 • gode kollegaer og et sosialt miljø
 • sentral beliggenhet rett ved Oslo S
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden

Koronasituasjonen og smittevernregler vil kunne medføre arbeid fra hjemmekontor.

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Søknad og CV skal leveres på norsk

Det vil kunne bli nødvendig å foreta en sikkerhetsklarering – Hemmelig.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Terje Tvete tlf 918 21 563 eller seniorrådgiver Jo Årnes, tlf 932 33 119

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...