Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Org. nr: - Stillingsident: 4437434862 Presentasjon av stillingen:

Liker du å lede og er opptatt av bibliotekenes samfunnsansvar? Vi har ledig jobb som seksjonsleder på fylkesbiblioteket

Vil du være med på å utvikle Norges største fylkesbibliotek? Vi har en ledig fast stilling som seksjonsleder i seksjon for bibliotek og samfunn. Vi søker en engasjert leder med interesse for utvikling av bibliotekenes tjenester og bidrag til samfunnsutviklingen. Vi søker en erfaren kultur- og relasjonsbygger og en leder som motiverer til endring. Du har både strategiske og analytiske evner og gjennomføringskraft. Din lederstil er inkluderende, synlig, trygg og tydelig.

Viken fylkeskommune har vedtatt at FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for utviklingen av fylket. Vi skal jobbe for en livskraftig region, fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd og motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Disse premissene ligger til grunn for alt arbeid i fylkesbiblioteket, og er virkemidler for å synliggjøre og styrke bibliotekenes rolle som relevante samfunnsaktører.
Fylkesbiblioteket arbeider for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser, livslang læring, mangfold, demokrati og inkludering. Vi skal utvikle tiltak som bidrar til å fremme leseferdighet og leseglede, i tillegg til digital kompetanse og deltakelse i befolkningen. Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning står sentralt i dette arbeidet.
Viken fylkesbibliotek har to seksjoner med totalt 28 ansatte, seksjon for bibliotek og samfunn og seksjon for aktiv formidling. Seksjon for bibliotek og samfunn har blant annet ansvar for bibliotekanalyse, planarbeid, rådgivning knyttet til bibliotekrom, utvikling av digitale tjenester og kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte. Seksjonen har ni medarbeidere og vi har kontor i Drammen, Fredrikstad og på Kjeller i Lillestrøm kommune. Du kan velge hvilken lokasjon av disse, du vil ha som hovedarbeidsplass.

Attester og vitnemål må legges elektronisk i Webcruiter. Utdanning fra utdanningsinstitusjon utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • lede og ha det overordnede ansvaret for seksjonen, herunder også fag-, økonomi- og personalansvar
 • være en sentral bidragsyter inn i den strategiske ledergruppen
 • bygge en sterk fellesskapskultur og et godt arbeidsmiljø
 • videreutvikle et solid bibliotekfaglig kompetansemiljø for å møte samfunnets behov
 • omsette politiske vedtak til handling og sørge for godt samspill mellom politikk og administrasjon
 • sikre tett samhandling med seksjon for aktiv formidling, og øvrige avdelinger og seksjoner i Viken fylkeskommune
 • stå i dialog med samarbeidspartnere og skape gode relasjoner med aktører innenfor fagfeltet
 • bidra til å sikre en bærekraftig, økonomisk utvikling
 • bidra til god dialog og godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning med bibliotekfag i fagkretsen på masternivå. (bachelornivå og realkompetanse kan kompensere for krav om master)
 • erfaring med ledelse, herunder også desentralisert ledelse
 • erfaring fra offentlig sektor og økonomisk styring
 • forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • erfaring med prosessledelse
 • solid erfaring med bibliotekutvikling og gjerne fra forskjellige typer bibliotek
 • solid IT-kompetanse og erfaring med digital samhandling
 • helhetsperspektiv på mangfold og bibliotekenes samfunnsoppdrag
 • gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • liker å bygge relasjoner og nettverk
 • trives med å jobbe i et høyt tempo
 • tar initiativ og ansvar og kan vise til gode resultater
 • trives med å jobbe tverrfaglig og oppsøkende
 • positiv, lærer raskt og er løsningsorientert
 • endringsvillig og nytenkende
 • liker å jobbe selvstendig, men er også en lagspiller

Vi tilbyr

 • et stimulerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • meningsfulle oppgaver
 • gode muligheter til faglig utvikling
 • gode regionale og nasjonale fagnettverk

Contacts

Heidi Hovmoen, avdelingssjef fylkesbibliotek, 47385571

Location

0185

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Viken fylkeskommune

Reference number:4437434862
Percentage of full-time: 100%
Fast
Application deadline: 17.10.2021


Søknad

Søknadsfrist:

17.10.2021


Om stillingen

Sted:

0185 Oslo, Drammen, Fredrikstad, Lillestrøm

Ansettelsesform:

Fast

Heltid/deltid:

Heltid

Antall stillinger:

1

Sektor:

Offentlig


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Seksjon bibliotek og samfunn, Viken fylkeskommune

Adresse:

Hauges gate 89, 3019 Drammen

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei.

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.


Om annonsen

Sist endret:

05.10.2021

Hentet fra:

webcruiter

Referanse:

4437434862_Seksjon bibliotek og samfunn, Viken fylkeskommune_webcruiter

Stillingsnummer:

1769904

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...