Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Saksbehandler

Arbeid, boliger og psykisk helse, Oslo kommune, Bydel UllernAvdeling arbeid, bolig og psykisk helse har ansvar for saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester, herunder vedtak om brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, institusjonsplasser og dagsenterplasser til funksjonshemmede og psykisk syke, samt varig tilrettelagt arbeid, avlastning og støttekontaktordningen.

Vår saksbehandler skal ut i svangerskapspermisjon. Vi har derfor et ledig vikariat som saksbehandler.

Søknadsfrist:

03.11.2021

Arbeidsgiver:

Oslo kommune

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Saksbehandler

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Vikariat

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4442707075


Arbeidsoppgaver

Ansvar for å gjennomføre saksbehandling etter lov om kommunale helse-og omsorgstjenester innenfor bydelens økonomiske rammer

Bidra til samarbeid og koordinering knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne

Delta i ansvargrupper, være med på utforming av individuell plan/og eller være koordinator

Motta og saksbehandle klager på enkeltvedtak og tjenester

Gi råd og veiledning samt informasjon om tjenestetilbud i og utenfor bydelen

Ansvar for fakturering av egenbetaling knyttet til betalingstjenester

Delta i anskaffelse av tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Ansvar for kontraktsinngåelser, avtaleoppfølging og tilsyn

Kvalifikasjoner

Minimum treårig bachelor innenfor helse -og omsorg og/eller universitetsutdanning, fortrinnsvis søker vi etter vernepleiere

Erfaring fra saksbehandling etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Erfaring fra arbeid med funksjonshemmede, herunder Kap 9

God kjennskap til lov-og avtaleverk som er relevant for området

Erfaring i bruk av fag-systemet Gerica som arbeidsverktøy


Personlige egenskaper

Tydelig

Tar initiativ

Evner å være selvstendig

Faglig sterk med gode samarbeidsevner


Kan ta selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer


Empatisk og omsorgsfull


Evner å jobbe under press og stress

Personlig egnethet blir vektlagt


Vi tilbyr

Gode forsikrings-og pensjonsordninger

Fleksitid

Et hyggelig arbeidsmiljø i lyse og trivelige lokaler

Rabattordning for trening på SATS

Ltr 40

Høyere lønn kan avtales for særskilt kvalifiserte søkereHoffsveien 48, 0377 Oslo, NorgeKontaktinformasjon
Anne Bakkeli
Avdelingsdirektør
992 90 138
anne.bakkeli@bun.oslo.kommune.no
Camilla Lavik
Seksjonsleder
97074884
camilla.lavik@bun.oslo.kommune.no

I Bydel Ullern ønsker vi å bidra at våre innbyggere lever trygge og selvstendige liv gjennom et fremtidsrettet tjenestetilbud. Bydelen ligger vest i Oslo, med nærmere 680 årsverk og omlag 34000 innbyggere. I Bydel Ullern bryr vi oss om hverandre – og vi tror ansatte som trives på jobben skaper bedre tjenester for bydelens beboere.

Bydel Ullern ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av kvinner og menn i alle stillingskategorier på alle nivåer. Personer med minoritetsspråklig bakgrunn oppfordres til å søke. Bydel Ullern legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...