Risk Advisory | Samfunnsviter | Sosiolog | Statsviter

Deloitte

View: 221

Update day: 20-01-2024

Location: Bergen Vestland

Category: Other

Industry: Management Consulting

Position: Associate

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Vi ser etter en nyutdannet statsviter, sosiolog eller lignende som ønsker å jobbe med prosjekter og kunder av stor samfunnsmessig betydning. I denne stillingen vil du få særlig god innsikt i en rekke av de oppgaver og tjenester som offentlige virksomheter har ansvar for, samt forståelse for forholdet mellom politiske prosesser og forvaltningen. Rapportene vi utarbeider bidrar til å heve kvaliteten på offentlige tjenester og til å sikre styring og kontroll med viktige samfunnsoppgaver. Arbeidet vårt utgjør gjennom dette en forskjell for mange.

Hva blir dine oppgaver?

Som samfunnsviter i Risk Advisory i Deloitte vil du primært arbeide med evalueringer, analyser, kartlegginger og revisjoner (forvaltningsrevisjon, internrevisjon og leverandørrevisjon) knyttet til større virksomheter både i offentlig og privat sektor. Vi er opptatt av hvordan offentlige reformer iverksettes, og hvordan virksomheter arbeider for å nå sine mål, etterlever regelverk og utfører lovpålagte oppgaver.

Vi jobber tverrfaglig med et bredt spekter av viktige samfunnsoppgaver tema som for eksempel barnevern, klima og bærekraft, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, offentlige innkjøp, økonomistyring, helse- og omsorgstjenester, grunnskole og videregående opplæring, informasjonssikkerhet, internkontroll, mv. Flere av prosjektene får mye offentlig oppmerksomhet.

Du vil delta i gjennomføring av intervjuer, utarbeide og gjennomføre spørreundersøkelser, analysere data fra ulike kilder (både kvalitative og kvantitative), og bidra i rapportskriving sammen med dine kollegaer.

Hvem leter vi etter?

Vi søker deg som har:
 • Mastergrad i en samfunnsvitenskapelig disiplin med gode akademiske resultater
 • Sterke metodiske ferdigheter innen samfunnsvitenskapelig metoder (kvalitative og/eller kvantitative)
 • Kunnskap om og interesse for politiske prosesser og offentlig forvaltning
 • Evne til å analysere, trekke ut essensen av og se sammenhenger i store mengder informasjon
 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og som er glad i å skrive
 • Evne til å disponere tiden godt i en hektisk arbeidshverdag med mange parallelle arbeidsoppgaver
Vi søker deg som er:
 • Analytisk anlagt
 • Nysgjerrig og lærenem
 • Initiativrik
 • Åpen og inkluderende
 • Tillitsvekkende overfor oppdragsgivere og kollegaer
 • Samarbeidsdyktig, samtidig som du trives med å jobbe selvstendig
Hva kan vi tilby deg?

Avdelingen Risk Advisory har medarbeidere med et mangfold av utdanninger og erfaringer. Du vil jobbe i tverrfaglige team og ha tilgang til kompetansen i Deloittes andre forretningsområder. Det betyr at du vil være en del av et sterkt og dynamisk fagmiljø, som vil gi deg gode muligheter for utvikling.

Deloitte er stedet for deg som trives sammen med mennesker, både kolleger og kunder, og som har lyst til å være en del av et arbeidsmiljø og en kultur som bygger på tillit, samarbeid og ikke minst et felles mål om å finne de aller beste løsningene for kundene våre.

Visste du at:
 • Deloitte er verdens største konsulentselskap
 • I Deloitte vil vi hjelpe den enkelte til å identifisere og utnytte sine styrker uansett hvor de måtte befinne seg på karrierestigen. Du vil ha et bredt spekter av vekstmuligheter gjennom hele karrieren, fra læring på jobben til utviklingsprogram ved Deloitte University samt med hjelp av en coach innen ditt eget virksomhetsområde.
 • Deloitte ble kåret til årets nykommer innen IT av Universum
 • Vi har et eget LGBT+ nettverk som bidrar til at Deloittere kan være sitt autentiske «jeg» på jobb
 • Vi har et brennende hjerte for bærekraft
 • Vi satser stort på kvinner i Tech og vi er platinum-partner med ODA – Woman in Tech Network og She Leads
Søk i dag!

Du kan enkelt søke på stillingen og registrere deg med Vipps eller LinkedIn, og laste opp din CV, søknad og vitnemål (VGS og høyere utdanning).

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Deloitte? Gå inn på www.joindeloitte.no eller se linken til høyre.

Vi ser frem til å høre fra deg!
Loading ...
Loading ...

Deadline: 05-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...