Job type: Vikariat

Loading ...

Job content

Har du erfaring fra renhold?

Serviceseksjonen skal sørge for driften av servicefunksjoner knyttet til fylkeshusene i Skien og Tønsberg. I dette ligger drift av sentralbord og resepsjoner, kantiner, vaktmestertjenester og teknisk drift og renhold. Seksjonen skal bidra til gode interne tjenester og gjennom digitale løsninger sikre effektive leveranser av oppgavene.

Renholder i 85% vikariat ønskes til daglige renholdsoppgaver knyttet til driften av fylkeshuset i Skien. Vikariatet lengde er til 01.08.2024Stillingstype: Midlertidig
Stillingsstørrelse: Deltid
Søknadsfrist: 27.november 2022

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Daglig renhold av kontorarbeidsplasser og fellesarealer som toaletter, garderober, møterom, kantine o.l.
 • Periodisk renhold
 • Vedlikehold og bruk av maskiner og utstyr
 • Vindusvask og trapperenhold med maskiner
 • Rapportering til leder
 • IK/HMS
 • Chemical Manager
 • Bruk av VTFK sine dataverktøy i daglig drift.

Endringer i ansvar og arbeidsoppgaver må kunne påregnes

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Fagbrev som renholder, men tidligere erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Erfaring:

 • Erfaring fra renhold fra kontorbygg eller industri
 • Kjennskap til moderne renholdsmetoder og bruk av renholdsmaskiner og utstyr
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig (dette er et krav)
 • Kjennskap til bruk av dataverktøy

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og glad i å jobbe i et stort miljø
 • Kunne arbeide selvstendig, ta initiativ og takle utfordrende situasjoner
 • Er ansvarsbevisst og nøyaktig, fleksibel og stabil
 • Gode samarbeidsegenskaper, trives også med teamarbeid
 • Selvgående, løsningsorientert, nytenkende og godt humør
 • Fokus på kvalitet i leveranser
 • God gjennomføringsevne

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • Hyggelige kollegaer i egen seksjon og organisasjonen for øvrig
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsbetingelser etter avtale
 • Pensjonsordning KLP

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...