Rådgiver

Drammen kommune

View: 94

Update day: 07-11-2022

Location: Drammen Viken

Category: Other

Industry: Government Administration

Position: Associate

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Drammen kommune er Norges syvende største kommune med over 100 000 innbyggere og står midt i en spennende utvikling. Plan og strategi er en av rådmannens sentrale staber og jobber på vegne av ledelsen med oppgaver knyttet til kommunens overordnede planer, strategiutvikling, samfunnsplanlegging, utarbeidelse av politiske saker, kunnskapsgrunnlag, analyser og prosjektarbeid.Plan og strategi har nå tre stillinger ledig. Vi søker etter to rådgivere som med fordel har en bred kompetanse og erfaring fra ulike sektorer. En av rådgiverne vil i utgangspunktet få oppgaver hovedsakelig knyttet til kommunens tekniske fagmiljøer, dvs. oppgaver innen samferdsel, klima, miljø, vann og avløp, arealplanlegging etc. Oppgavene kan i noen grad tilpasses kandidatenes ønsker og kvalifikasjoner, og vil bli sett i sammenheng med eksisterende kompetanse i staben.Sammen med gode kollegaer er en hovedoppgave for samtlige rådgivere i staben å sikre at kommunen gjennomfører plan- og strategiarbeid med høy faglig og prosessuell kvalitet. Staben skal bidra til involvering og et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon. Rådgivere i staben er forventet å utvikle både egen og stabens rolle gjennom å bidra i og eventuelt lede arbeidsprosesser der medvirkning står sentralt; slik skaper vi gode sluttprodukter som er bredt forankret.For ansatte i staben er det en fordel med erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon samt å ha en god forståelse for stabsrollen. Evne til å koordinere større og komplekse prosjekter og utredninger på tvers av tjeneste- og fagområder er viktig.Kontorsted er rådhuset i Drammen. Vi tilbyr mulighet for hjemmekontor enkelte dager.I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om at deres søknad bli unntatt offentlighet.Arbeidsoppgaver
 • Skrive og bidra til at organisasjonen utvikler gode planer, strategier, kunnskapsgrunnlag og analyser. Dette kan være innenfor tverrfaglige temaer, eller det kan gjelde smalere tematikk innenfor et enkelt tjenesteområde.
 • Ta ansvar for, delta i og/eller lede saksbehandling og utredningsoppdrag, og sørge for forankring, kvalitet og framdrift i arbeidet.
 • Være faglig oppdatert, ta i bruk ny kunnskap og bidra til nytenkning i kommunens arbeidsprosesser, der vi særlig er opptatt av samarbeid på tvers i organisasjonen, med innbyggerne og av samspillet mellom politikk og administrasjon.
 • Alle i staben bidrar også til å løse andre oppgaver knyttet til plan- og strategistabens ansvarsområde ved behov, herunder høringssaker og oppgaver som følger av kommunens årsshjul som årsevaluering, rapportering mv.

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning er et krav, fortrinnsvis på masternivå.
 • Svært gode norskkunnskaper er et krav, skriftlig så vel som muntlig. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Du må ha relevant erfaring fra offentlig sektor, som ansatt eller gjennom konsulent- eller forskningsoppdrag.
 • Erfaring fra ledelsesnær stabsfunksjon er en fordel
 • Erfaring fra prosjekt- og/eller prosessledelse (forberede og fasilitere arbeidsverksteder/workshops) er en fordel.

Personlige egenskaper
 • Du har god forståelse for prosesser i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk.
 • Du har utpreget evne til å lytte og til å fange signaler, samt bringe disse videre gjennom strukturert og nøyaktig skriftlig arbeid.
 • Du håndterer komplekse situasjoner og saksforhold, der særlig evnen til raskt å tilegne seg, analysere og sammenstille informasjon er viktig.
 • Du har god rolleforståelse og samhandler godt på tvers i en kompleks organisasjon.
 • Du evner å sette deg raskt inn i nye tema og problemstillinger og har et godt overblikk.
 • Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr
 • Gode muligheter til å bidra i utviklingen av et offensivt og løsningsorientert fagmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø som preges av raushet, høyde under taket og godt humør
 • Varierte arbeidsdager og utviklende samarbeid i et tverrfaglig miljø
 • En nytenkende kommune med høye ambisjoner, hvor samhandling baseres på tillit og hvor vi drar lasset sammen
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.KontaktinformasjonMeyer, Marit Helene, Stabsleder plan og strategi, 97953309ArbeidsstedEngene 13008 DrammenNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Drammen kommuneReferansenr.:4562268649Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 26.09.2022
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...