Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Rådgiver / spesialrådgiver – jurist, Byrådets kontor

Oslo kommune, Byrådslederens kontorDet er ledig ett års vikariat ved Byrådets kontor. Byrådets kontor er en seksjon på Byrådslederens kontor med ni medarbeidere. Seksjonen er sekretariat for politisk ledelse og har rådgivningsfunksjon for byrådslederen. Byrådets kontor har også sekretariatsfunksjonen for byrådet og kvalitetssikrer saker til byrådets møter. Seksjonen har i tillegg juridiske oppgaver knyttet til kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova. Byrådets kontor skal bidra til at god saksbehandling og forvaltningsskikk ivaretas og er ansvarlig for behandling av spørsmål om kommunens styringssystem.


Seksjonen samarbeider med og gir råd til andre byrådsavdelinger i utarbeidelse av politiske saker og skal bidra til samordning mellom sektorene. Vi gir også opplæring, f.eks. om kommunens styringssystem, saksforberedelse av politiske saker og om åpenhet og innsyn.


Søknadsfrist:

14.10.2021

Arbeidsgiver:

Oslo kommune

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Rådgiver / spesialrådgiver – jurist

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Vikariat

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4433774456


Arbeidsoppgaver
Stillingen vil være særskilt rettet mot arbeidet med saker til byrådets møter og rådgivning til politisk ledelse. Arbeidet i seksjonen byr på varierte og spennende arbeidsoppgaver sentralt plassert i Oslo kommune. Arbeidet preges av høyt tempo og tett kontakt med politisk ledelse. Det må forventes å arbeide med alle seksjonens arbeidsoppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Cand. Jur eller master i rettsvitenskap
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og interesse for politiske beslutningsprosesser
 • Det er ønskelig med kjennskap til forvaltningsloven, kommuneloven og offentleglova
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • God forståelse av forholdet mellom fag og politikk
 • Selvstendig
 • Nøyaktig
Vi tilbyr
 • Utfordrende og engasjerende oppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • IA-bedrift
 • En spennende arbeidsplass på Oslo rådhus
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse for stilling som rådgiver mellom lønnstrinn 34 – 56 (kr 513 900 – kr 773 000), eventuelt som spesialrådgiver mellom lønnstrinn 39 – 57 (kr 560 100 – kr 787 500)


Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk i rekrutteringssystemet innen søknadsfristen.
Oslo Rådhus, 0160 Oslo, NorgeKontaktinformasjon
Kristin Ryan
seksjonssjef
930 02 680
Eline Molberg
spesialrådgiver
932 02 237

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem, med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen er byrådets nærmeste administrasjon og består av ni byrådsavdelinger. Avdelingene er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av saker for byrådet og bystyret, samt planlegging, oppfølging og kontroll av kommunens virksomheter (etater, bydeler og kommunale foretak). Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.

Byrådslederens kontor har ansvar for overordnet koordinering mellom byrådsavdelingene og består av seks seksjoner: Byrådets kontor, Seksjon for internrevisjon, Internasjonal seksjon, Kommunikasjonsseksjonen, Seksjon for organisasjon og ledelse og Seksjon for intern administrasjon.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...