Rådgiver/Seniorrådgiver

Forsvarsbygg

View: 172

Update day: 06-05-2023

Location: Harstad Troms og Finnmark

Category: Civil / Construction Education / Training

Industry:

Job type: Fast

Loading ...

Job content

Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets behov for blant annet øving og skyting i felt, gjennom å sikre rettigheter og muligheter for dette på en rekke steder i landet. Vi søker nå en person med bred reindriftsfaglig kompetanse som kan bistå oss og styrke vår samhandling med reindrifta i skyte- og øvingsfelt spesielt, men også i andre sammenhenger der forsvars- og reindriftsinteresser møtes. Arbeidet vil blant annet omfatte rådgivning knyttet til arbeid med flerbruk i skyte- og øvingsfelt, reguleringsplaner, konsesjoner, konsekvensutredninger, forhandlinger, rettslig behandling av tvister og skjønn.

Du bør, i tillegg til relevant utdanning, ha god kjennskap rammebetingelser for reindrift og dens arealbruk gjennom året, og kunne bistå med å vurdere de økonomiske og kulturelle sidene av reindriftsinteressene og hvordan disse kan ivaretas i forhold til Forsvarets virksomhet. Oppgavene vil utføres i et tett samarbeid med Forsvarsbyggs øvrige kompetansemiljøer.

Som miljørådgiver vil du bli en del av miljøseksjonen som består av 45 rådgivere innen fagfeltene ytre miljø, HMS og kulturminne. Seksjonen understøtter hele Forsvarsbygg og skal sikre at Forsvarets samfunnsoppdrag kan løses samtidig som vårt felles miljø ivaretas på kort og lang sikt. Seksjonen har et godt arbeidsmiljø og jobber sterkt tverrfaglig med varierte oppgaver. Selv om stillingens hovedfokus er reindriftsfag, vil du også jobbe med mer generell miljøfaglig rådgivning innen ytre miljø. Seksjonen utfører kartlegginger, vurderinger og rådgiving ifm med drift, utbygging og avhendingssaker.

Arbeidssted er primært i Harstad eller i Oslo, men andre lokasjoner der Forsvarsbygg har kontorer kan også vurderes. Reisevirksomhet må påregnes.

Les mer om forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no/jobb.


Søknadsfrist:
11.12.2022
Arbeidsgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Harstad, Oslo
Stillingstittel:
Rådgiver/Seniorrådgiver
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4578228255
Arbeidsoppgaver
 • Bistå i samhandlingen mellom forsvarssektoren og reindrifta i Forsvarets skyte- og øvingsfelt og i andre relevante sammenhenger, herunder dialog også med reindriftsmyndighetene.
 • Styrke vår kompetanse på reindrift.
 • Være en koordinator innen reindriftskompetanse på tvers i Forsvarsbygg samt bidra til intern kompetanseheving.
 • Generell rådgiving innen fagfeltet natur- og miljøforvaltning, seksjonen har et mangfold av oppgaver slik at andre oppgaver kan tillegges stillingen, ut fra egen kompetanse og interesse.
Hvem ser vi etter?

For å lykkes i denne rollen må du ha gode samarbeidsegenskaper og være god til å bygge relasjoner. Du må kunne kommuniserer på mange ulike nivåer og ha gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig. Videre må du være initiativrik, selvgående og evne å ta et selvstendig ansvar for egne oppgaver. Du må også kunne håndtere å ha flere baller i luften samtidig og ha en fleksibel og positiv innstilling.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå for eksempel innen fagene naturforvaltning, ressursforvaltning, landbruksfag, reindriftsfag, biologi, natur og miljø. Bachelorgrad kombinert med relevant erfaring kan kompensere
 • Svært gode kommunikasjonsegenskaper på norsk skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende IT-kompetanse innen normale dataverktøy
 • Førerkort kl. B
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig og NATO Secret

Det er også ønskelig at du har:


 • Kjennskap til samisk kultur, reindriftens utøvelse og organisering
 • Erfaring med miljøfaglig rådgiving
 • Kjennskap til Forsvarssektoren
Hvorfor jobbe hos oss?
I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse med god pensjonsordning, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) fra 606 400,- til 765 600,- (lønnstrinn 65 - 77)
Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge


6. Divisjons gate 12, 9406 Harstad, Norge

Åpne veibeskrivelse
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Catrine Curle
Avdelingsleder naturforvaltning
93249709

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...