Loading ...

Job content

Rådgiver anskaffelser

Stab for virksomhetsstyring, Sør-Vest politidistriktDet er ledig stilling som rådgiver anskaffelser, SKO 1434 ved stab for virksomhetsstyring, seksjon for økonomistyring. Stillingen er stedsplassert i Stavanger.

Stillingen er organisert under stab for virksomhetsstyring. Enheten har oppgaver som virksomhetsstrategi, oppfølging av strategidokumenter, overordnet ansvar for
Sør-Vest politidistrikts virksomhetsplan og økonomistyring. Enheten har variert alders- og kjønnsfordeling. .

Søknadsfrist:

20.09.2021

Arbeidsgiver:

Sør-Vest politidistrikt

Sted:

Stavanger

Stillingstittel:

Rådgiver anskaffelser

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4413365655


Arbeidsoppgaver

Rådgiver anskaffelser har ansvar for planlegging, rådgivning, bestilling, oppfølging og forvaltning av anskaffelser i distriktet, herunder:

 • Fange opp og formidle lokale behov, utarbeide lokal anskaffelsesplan og korte- og langsiktige prognoser som skal koordineres med plankontoret hos politiets fellestjenester (PFT) Anskaffelser
 • Ansvarlig for implementering og etterlevelse av politiets instrukser og retningslinjer for anskaffelser, herunder bruk av standardiserte og strukturerte prosesser, samt sikre at forpliktende avtaler inngått for politidistriktet implementeres, etterleves og benyttes optimalt
 • Være politidistriktets kontaktledd og være tett tilknyttet det sentrale anskaffelsesmiljøet i PFT Anskaffelser, samt sørge for god informasjon om tjenestene som leveres av PFT Anskaffelser til distriktet
 • Koordinere nye behov fra distriktet og melde disse inn til Plan Fag Utvikling (PFU) i PFT Anskaffelser
 • Gi råd om prioritering og sikre at gevinster realiseres i det enkelte distrikt
 • Yte bistand, gi råd og besvare spørsmål i politidistriktet knyttet til fagområdet
 • Bidra til å beregne og synliggjøre politidistriktets gevinster
 • Bidra til at politidistriktet etterlever lov om offentlige anskaffelser i daglige innkjøp og benytter dette handlingsrommet
 • Bidra innenfor fagområdet internkontroll, både med egne oppdrag og som en ressursperson/støtte for andre ansatte/ledere
 • Delta i nasjonale nettverk innenfor fagområdet anskaffelse.
I tillegg til ansvaret for anskaffelser må stillingsinnehaver påregne å få oppgaver innenfor områdene økonomi, porteføljestyring, budsjettering, m.m.
Kvalifikasjoner

Nødvendig:


 • Utdannelse på minimum bachelornivå innenfor relevant fagområde (for eksempel anskaffelser/innkjøp, økonomi, logistikk, juss). Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Beherske vanligste IT-verktøy
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Minimum 2 års erfaring med offentlige og/eller private anskaffelser.

Ønskelig:

 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med langsiktig og strategisk planlegging
 • Erfaring fra controller/rådgiver funksjon
 • Beherske MS Office-pakken.
 • Erfaring fra økonomisystemer, saksbehandlingssystemer og prosjektverktøy.


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Må kunne sikkerhetsklareres for aktuelt nivå jamfør sikkerhetsloven.


Personlige egenskaper:
 • Analytisk, systematisk, fleksibel og utviklingsorientert
 • Gode samarbeidsevner, kunne arbeide selvstendig og ha god gjennomføringsevne
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • God evne til å kommunisere og bygge relasjoner med andre
 • God økonomiforståelse og evne til å foreta prioriteringer etter vedtatte føringer.
Vi tilbyr:
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som rådgiver i stillingskode 1434, fra kr 574.700,- brutto pr. år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info).
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.


Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger, NorgeKontaktinformasjon
Dagfinn Møller Nielsen
51899444Sør-Vest politidistrikthar ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.

Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden

Stab for virksomhetsstyring er en strategisk lederstøttestab for å støtte politimesteren og hans ledergruppe i ledelsen av Sør-Vest politidistrikt. En funksjonell driftsenhet som skal bidra til utvikling av beslutningsgrunnlag, strategier og planer innenfor sine ansvarsområder på distriktsnivå, og håndtere oppgaver og sakstyper som det ellers ikke er hensiktsmessig å løse ved geografiske driftsenheter.

Stab for virksomhetsstyring består av 25 medarbeidere fordelt på to seksjoner: seksjon for strategi og virksomhetsstyring, og seksjon for økonomistyring.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell legning.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...