Prosjektmedarbeider

Regional kompetansetjeneste for medfødte...

View: 131

Update day: 16-05-2023

Location: Arendal Agder

Category: Education / Training

Industry:

Job type: Heltid, Deltid, Engasjement

Loading ...

Job content

Org. nr: 996891216 Stillingsident: 4429026334 Presentasjon av stillingen:

Regional Kompetansetjeneste for medfødte russkader dekker hele Helse sør-øst og har ansvar for å bedre kvaliteten på helsetjenester til barn med medfødt alkohol- og/eller illegal ruseksponering i vår helseregion. Vi er tverrfaglig sammensatt med barnelege, nevropsykolog, sosionom og administrativ konsulent. Arbeidet består både av kompetansehevende tiltak (kurs, veiledning, informasjonsarbeid) og klinisk utredning og tiltaksplanlegging for våre pasienter i tett samarbeid med henvisende spesialisttjeneste og førstelinje. Tjenesten utvikler nå et behandlingsløp for barn og ungdom med medfødt alkohol/ruseksponering og reguleringsvansker. Behandlingsforløpet skal evalueres og justeres i samarbeid med våre brukere og planlegges igangsatt høsten 2022. Prosjektmedarbeider vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. I tillegg skal prosjektmedarbeider lede arbeidet med en kunnskapsbasert faglig retningslinje som er startet opp høsten 2021 og forventes ferdigstilt i løpet av 2022.

Vi har ledig 80% st. engasjement som prosjektmedarbeider.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektmedarbeider med ansvar for fremdrift, skriftlig fremstilling og oppfølging av arbeidet med behandlingsløpet i tett samarbeid med tverrfaglig team i RK-MR.
 • Ansvarlig for å videreutvikle kurs og informasjonsmateriell til foreldre, førstelinje og spesialisthelsetjenesten.
 • Lede arbeidet med kunnskapsbasert faglig retningslinje.
 • Delta inn i tverrfaglig team som ledd i kartlegging/utredning hvor oppgavene vil innebære å innhente informasjon fra skole/barnehage og drøfte relevante problemstillinger knyttet til våre pasienter.
 • Forventes å bidra til å videreutvikle våre hjemmesider ut fra sitt fagfelt.
 • Betydelig reisevirksomhet må påregnes, og den som ansettes, må disponere egen bil.

Kvalifikasjoner

 • Formell kompetanse innen didaktikk
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid på spesialisthelsetjenestenivå
 • Erfaring fra initiering og utarbeidelse av prosjektarbeid
 • Erfaring fra oppstart av arbeid med kunnskapsbaserte retningslinjer
 • Kunnskap om FASD/medfødt ruseksponering og reguleringsvansker
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God evne til å formidle i form av kurs/veiledning
 • Motivasjon og kvalifikasjoner for PhD-utdanning.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner inn mot foreldre og fagpersoner, løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Initiativ og selvstendighet
 • Motivasjon for forskning
 • Fleksibilitet vedr. arbeidstid pga reise- og møtevirksomhet

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig og forskningskompetanse
 • Tilrettelegging for gjennomføring av PhD-utdanning
 • Nordisk og internasjonalt samarbeid

Contacts

Gro Christine Christensen Løhaugen, Enhetsleder, 37 07 57 53

Location

Sykehusveien 1
4838 Arendal

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Sørlandet sykehus HF

Reference number:4429026334
Percentage of full-time: 80%
Engasjement
Application deadline: 01.11.2021


Søknad

Søknadsfrist:

01.11.2021


Om stillingen

Sted:

Sykehusveien 1, 4838 Arendal

Ansettelsesform:

Engasjement

Heltid/deltid:

Deltid

Antall stillinger:

1

Sektor:

Offentlig


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Regional kompetansetjeneste for medfødte russkader, Arendal

Adresse:

Sykehusveien 1, 4838 Arendal

 • Trygghet når du trenger det mest
  Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook


Om annonsen

Sist endret:

06.10.2021

Hentet fra:

webcruiter

Referanse:

4429026334_Regional kompetansetjeneste for medfødte russkader, Arendal_webcruiter

Stillingsnummer:

1771533

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...