Loading ...

Job content

Ønsker du en jobb hvor du virkelig kan bidra til industribygging i Norge? En jobb der bærekraft, verdiskapning og samarbeid på tvers er nøkkelparametre for å lykkes? Hvis du i tillegg har teknisk bakgrunn, er strukturert og liker å jobbe med mye forskjellig, passer denne jobben perfekt for deg.

Future Materials katapult-senter gir bedrifter og forskningsinstitutter mulighet for å teste og utvikle sine teknologier, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Vi gir tilgang til utstyr og kompetanse som allerede finnes i industrien, slik at vi kan samarbeide på tvers i Norge og konkurrere globalt.

Det handler rett og slett om delingsøkonomi i praksis: Av industrien og for industrien.

Vi deltar i både forskningsprosjekt og kommersielle prosjekt (B2B), og har i tillegg en del interne prosjekt i katapult-senteret sammen med våre partnere og eiere: Arendals Fossekompani, Elkem, Mechatronics Innovation Lab, Norner, ReSiTec og Universitetet i Agder.

Som prosjektdirektør vil du ha det overordnede ansvaret for prosjektporteføljen med koordinering, oppfølging og rapportering. Spennet er stort, fra ny pilotlinje hos Morrow til 22 millioner, til forskningsprosjekter med biokarbon i smelteverksindustrien, testing av nye legeringer for 3D-printing og kompetansebygging for materialbruk i helseindustrien. En del av jobben vil også være å jakte på nye prosjektmuligheter og delta i utarbeidelsen av søknader til Forskningsrådet og Siva. Du vil jobbe tett sammen med partnerne våre og rapportere til daglig leder.

Vi ønsker at du har:

  • Teknisk utdannelse på bachelor- eller master-nivå.
  • Minimum 3-5 års erfaring med prosjektledelse eller teknisk salg og markedsføring med dokumenterte resultater.
  • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon både på norsk og engelsk.

Vi blir ekstra fornøyde om du også har:

  • Erfaring fra og god kjennskap til industrien, og gjerne fra relevante bransjer/fagområder som eksempelvis prosessindustri, sirkulærøkonomi eller produksjon.
  • Erfaring fra ledelse av forskningsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet eller EU, eller annen erfaring med å lede team på tvers av industri, akademia og forskningsinstitutt.
  • Kjennskap til virkemiddelapparatet i Norge og EU.


Det er viktig at du er selvgående i arbeidet ditt, jobber strukturert og liker en variert arbeidsdag.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...