Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Virksomheten Kommunalteknikk har totalansvar for planlegging, investering, drift og vedlikehold av vannforsyning, avløpssystemer, veier, parker og friområder. Driftsbudsjettet er på ca.kr. 130 mill. og et årlig investeringsnivå på. ca. kr. 120 mill.

Virksomheten er inndelt i 4 avdelinger og har totalt 83 årsverk.

Avdeling Vann og Avløp har i dag 34 årsverk hvor hoved arbeidsområdene er drift av 4 avløpsrenseanlegg, 1 vannbehandlingsanlegg og ca 800 km ledningsnett med tilhørende pumpestasjoner. Avdelingens øvrige oppgaver er myndighetsutøvelse, bistå innen prosjektering, drift, vedlikehold og investeringsoppgaver.

Kvalifikasjoner
 • Relevant fagbrev. Lang erfaring innenfor faget kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Teknisk interesse og forståelse
 • Kompetanse i bruk av ulike dataverktøy
 • Førerkort klasse B
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Voksen, selvstendig og initiativtagende
 • Ansvarlig, systematisk og kvalitetsbevisst
 • Positiv og fleksibel
 • Godt humør og samarbeidsvillig
 • Sterk interesse for faget
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Ny moderne utstyrspark
 • Gode treningsavtaler
 • Medlem i hytteklubb, med mulighet for leie av hytte på fjellet og ved sjøen til gunstige priser
 • Gode pensjonsordninger i KLP Her kan du lære mer om pensjonsordningen i KLP: Offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt
 • Lønn etter avtale
 • Porsgrunn kommune jobber for å fremme et Inkluderende Arbeidsliv
Mer om Porsgrunn

Porsgrunn er en frodig kommune med særlig satsing på kultur og kreativ byutvikling. Det er korte avstander til et godt utvalg av private og offentlige tilbud, samt et levende høyskolemiljø. Det er gode muligheter for friluftsliv med turterreng og sjøen i umiddelbar nærhet.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...