Prorektor for utdanning

Jefferson Wells Norge

View: 223

Update day: 07-05-2023

Location: Oslo City Oslo

Category: Other

Industry: Government Administration

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

OsloMet søker en prorektor for utdanning med høye og konkrete ambisjoner for utdanningsområdet som vil være med å videreutvikle OsloMet til å bli et ledende universitet.Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og har en viktig posisjon i universitetets toppledelse. Gjennom sitt arbeid skal prorektor for utdanning være en vesentlig bidragsyter til at OsloMet når sine mål i henhold til universitetets strategier og planer. Prorektor for utdanning skal bidra til å sørge for at universitetet er i front på relevante samfunnsarenaer, at universitetet er en sentral aktør i møtet med velferdssamfunnets utfordringer, og at universitetet er et foretrukket valg for utdanningssøkende.Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å:
 • representere universitetet og utvikle samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • styre og videreutvikle universitetets samlede studieportefølje, i tråd med samfunnets behov for kunnskap og kompetanse
 • utvikle profesjonell og kvalitetsfokusert utdanningsledelse i hele organisasjonen
 • bidra til fremragende resultater innenfor utdanningsområdet og til å skaffe universitetet ressurser i nasjonal og internasjonal konkurranse
 • videreutvikle og styrke forholdet mellom utdanning, forskning og innovasjon
 • bidra til å utvikle OsloMet til en vesentlig bidragsyter innen livslang læring
 • bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt
Prorektor for utdanning har personal-, resultat- og økonomisk ansvar for sine enheter.KvalifikasjonerDet kreves førstekompetanse og vesentlig erfaring fra universitets- og høyskolesektorens kjerneaktiviteter. Toppkompetanse (professor, dosent) er en fordel.Videre kreves
 • dokumenterte resultater fra ledelse av komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra systematisk kvalitetsarbeid innen høyere utdanning
 • egen erfaring med undervisning og undervisningsledelse
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender innen høyere utdanning
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk
Det er også en fordel med erfaring innen en eller flere av følgende områder; livslang læring, digitalisering, internasjonale aktiviteter, forskning- og utdanningspolitikk. Erfaring fra ulike institusjoner innen forskning- og høyere utdanning vil og være en fordel.Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.Vi ønsker deg som
 • har en kunnskapsbasert tilnærming til området du skal lede
 • evner å se nye og innovative løsninger på samfunnets behovhar gode strategiske evner og et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet og utvikling
 • har en motiverende, tydelig og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning
 • har erfaring fra og kunnskap om medbestemmelse, samt relevante lover og avtaleverk
 • har god rolleforståelse
 • er resultatorientert
 • har gode kommunikasjonsevner og skaper tillit
Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.Vi kan tilby deg
 • en svært spennende jobb ved Norges tredje største universitet
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.Andre opplysningerØnsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
 • rektor Christen Krogh, telefon +47 67 23 69 25
 • HR-direktør Geir Haugstveit, mobil +47 94 87 75 92
Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 93 46 81 68 eller researchleder Maria Loftheim +47 48 25 72 31 i Jefferson Wells.Full stillingsbeskrivelse finner du her.Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i Stillingskode 1062, lønnstrinn 92 – 97 som tilsvarer 1 142 100 – 1 259 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ansettelse skjer på åremål for 4 år, og med tiltredelse snarest.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet sitt rekrutteringssystem.Søknadsfrist: 20. november 2022Ref: 22/06674
Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...