Loading ...

Job content

Service og logistikkavdeling, Helse Fonna HF
Søk på stillinga

Helse Fonna treng dyktige tilkallingsvikarar.
Søkjarar må vere fylt 18 år.
Arbeidsmengde kan variere ut fra behov.
Stillingen innebærer turnusarbeid (dag/kveld/natt/helg).

Søknadsfrist:
03.10.2021

Arbeidsgivar:
Helse Fonna HF

Stad:
Haugesund

Stillingstittel:
Portør ringevikar ved Haugesund sjukehus

Tilsetjingsform:
Anna

Webcruiter-ID:
4431871144

Arbeidsoppgåver
Serviceoppgåver
Transportoppgåver
Avfallshandtering
Mange varierte arbeidsoppgåver
Kvalifikasjonar
Erfaring frå serviceverksemd
Førarkort klasse B.
Må beherske norsk skriftleg og munnleg
Erfaring med bruk av IKT som styringsverktøy i arbeidet
Det vil bli lagt stor vekt på relevant erfaring og personlige eigenskapar
Personlege eigenskapar
Du er punktleg og påliteleg, og kommuniserer på ein tydeleg måte.
Du har evne til å arbeide sjølvstendig og ta avgjersler
Du er i god form til fysisk arbeid
Du tar personleg ansvar for at oppgåver blir gjort, og tilbyr gjerne hjelp

Personlege eigenskapar blir vektlagt
Vi tilbyr
Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
Triveleg arbeidsmiljø

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...