Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Politioverbetjent Vaktleder ved PTO (Politi Toll Oslo)

FEE - Seksjon for etterretning, Oslo pdEtterretningsseksjonen består av avsnitt for operativ kriminalanalyse og utbytte, avsnitt for samordning og avsnitt for analyse. Ved samordningsavsnittet har vi ledig stilling som vaktleder ved PTO. Vi søker deg som er serviceinnstilt og beslutningsdyktig, også under press.

Som vaktleder har du det koordinerende ansvaret for enhetens operative virksomhet, som for en stor del innebærer bruk av skjulte metoder. Dette innebærer ledelse av enhetens daglige prioriteringsmøter og at du sørger for at innhentingsmetodene brukes i henhold til gjeldende prioriteringer. Som vaktleder FEE har man en helt sentral rolle i initialfasen av alvorlige straffesaker, kriser og ekstraordinære hendelser da man er driftsenhetens representant i vurderingsgruppen og har ansvaret for å initiere etablering av driftsenhetens krisehåndteringsapparat.

Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består av ni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca 440 medarbeidere. Driftsenheten har ansvar for etterretning og etterforskning av de sakene som har høyest alvorlighetsgrad innen alvorlig kriminalitet samt et særlig ansvar for etterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har også et overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet.


Søknadsfrist:

08.10.2021

Arbeidsgiver:

Oslo politidistrikt

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Politioverbetjent Vaktleder ved PTO (Politi Toll Oslo)

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast stilling

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4427442236


Arbeidsoppgaver
 • lede og koordinere FEE sin operative virksomhet
 • sørge for at innhentingsmetoder brukes i henhold til gjeldende prioritering på daglig basis
 • koordinere samarbeid med andre enheter, politidistrikt, særorgan, andre lands politimyndigheter og øvrige tverretatlige institusjoner i henhold til prioritet
 • delta i distriktets vurderingsgruppe i forbindelse med kategorisering av hendelser
 • klarere bruk av tekniske etterforskningsmetoder og verktøy
- føre operasjons- og beslutningslogg i operative saker
 • stillingen er under løpende vurdering og endringer må kunne påregnes
Kvalifikasjoner
 • bestått grunnutdanning på Politi(høg)skolen
 • erfaring fra etterforskning
 • bred politifaglig erfaring
 • god kunnskap og erfaring i bruk av politiets registre/systemer, herunder Indicia
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er krav om plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges
Må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig

Det er ønskelig at du har:
- relevant etter- og videreutdanning eller relevante kurs innenfor seksjonens arbeidsområde
 • ledererfaring
 • erfaring fra etterretning og/eller etterforskning
 • operativ erfaring
 • kjennskap til skjulte etterforskningsmetoder
Personlige egenskaper
 • serviceorientert og imøtekommende
 • ha gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner
 • strukturert
 • lederegenskaper, tar initiativ, ansvar, skaper ro ved stressede situasjoner

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

Et spennende og mangfoldig fagområde med mulighet for personlig og faglig utvikling
Et fagmiljø med fokus på godt arbeidsmiljø, selvstendig arbeidsform med kompetanseheving og metodeutvikling

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
Lønn som politioverbetjent SKO 0287 brutto pr. år kr. 594.300 - 626.100,- (ltr. 65-68). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Turnus og beredskap

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.
Grønlandsleiret 44, 0032 OsloKontaktinformasjon
Stig Carr
Avsnittsleder
404 38 636Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...