Politikontakt for Nittedal og Rælingen

Politiet

View: 112

Update day: 05-06-2023

Location: Lillestrøm Viken

Category: Education / Training

Industry:

Job type: Heltid

Loading ...

Job content

Politikontakt for Nittedal og Rælingen

Lillestrøm politistasjonsdistrikt, Øst politidistriktLillestrøm politistasjonsdistrikt søker erfaren, selvdreven og initiativrik person til fast stilling som politikontakt for Nittedal kommune og Rælingen kommune. Politikontakten er bindeleddet mellom politiet og kommunene, og er en av kommunenes viktigste samarbeidspartnere. Som politikontakt bidrar du til at kunnskapsstyrt kriminalitetsforebyggende politiarbeid blir hovedstrategien ved tjenesteenheten og vil bli tildelt mange spennende oppgaver. Politikontakten er en av de seks prioriterte funksjonene i nærpolitireformen, er for tiden plassert under stasjonssjef og har et godt samarbeid med seksjonene på stasjonen.

Politikontakten skal sammen med resten av stasjonen, og de tre andre politikontaktene, ivareta det kriminalitetsforebyggende politiarbeidet ovenfor publikum og samarbeidsaktører i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland.

Politikontaktrollen innebærer blant annet å planlegge og gjennomføre politiråd sammen med kommuneledelse og politiledelse, delta i samarbeidsmøter med aktuelle aktører i kommunen, følge med i kriminalitetsbildet og foreslå tiltak innenfor det kriminalitetsforebyggende arbeidet til politiet og kommunen. I dette arbeidet er relasjonsbygging og samhandling med andre mennesker og aktører nøkkelfaktorer.


Søknadsfrist:

16.03.2023

Arbeidsgiver:

Øst politidistrikt

Sted:

Lillestrøm

Stillingstittel:

Politikontakt for Nittedal og Rælingen

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4571204426


Arbeidsoppgaver
 • Politikontakten skal være bindeleddet mellom politiet og kommunen, og være kommunens viktigste samarbeidspartner, samt følge opp formell avtaler og faste møtepunkter i Politiråd
 • Være et sentralt kontaktpunkt mellom politiet, befolkningen og de ulike samarbeidsaktørene i den enkelte kommune
 • Være pådriver for helhetlig forebyggende tjenesteutøvelse i tråd med nærpolitireformens krav og intensjoner
 • Sørge for oppfølging av de beslutninger, planer og prioriteringer som gjøres i egen tjenesteenhet og følge opp de sentrale retningslinjene for det forebyggende arbeidet i politidistriktet, herunder etterlevelse av den kriminalitetsforebyggende handlingsplanen
 • Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, gi råd og følge opp hensiktsmessig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak
 • Sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen
 • Tjenestestedsleder for Nittedal tjenestested (innebærer ikke personalansvar, da tjenestestedet bemannes av Nærpolitiseksjonen)
 • Delta i Lillestrøm politistasjonsdistrikt sitt øvrige arbeid
Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Bestått vitnemål fra Politihøgskolen/Politiskolen
 • Bred politifaglig bakgrunn med minimum 5 års tjeneste i politiet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon, herunder å kunne ivareta medier og publikum på en profesjonell måte
 • Førerkort klasse B
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Ønskelige:

 • Videreutdanning innen kriminalitetsforebyggende politiarbeid, eller annen relevant utdanning
 • Erfaring og kunnskap fra tverrfaglig samarbeid, samt kjennskap til aktuelle samarbeidsaktører i kommunene tilhørende politistasjonsdistriktets geografiske ansvarsområde
 • Erfaring fra patrulje, etterforskning og forebyggende
Personlige egenskaper
 • Samfunnsorientert og forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag.
 • Selvstendig, handlekraftig og strukturert.
 • Godt helhetsblikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid.
 • Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging, herunder å kunne ivareta media og publikum på en profesjonell måte.
 • Resultatorientert med god beslutnings - og gjennomføringsevne
 • Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering av kandidater vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), fra kr 645 000 - 675 000 brutto per år (lønnstrinn tilsvarende dette)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser jf. statens personalhåndbok
 • Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for detJonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm, NorgeKontaktinformasjon
Siw Monica Bjørk Eriksen
Politistasjonssjef
92400087
siw.monica.bjork.eriksen@politiet.no

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 2000 medarbeidere som betjener i underkant av 740 000 innbyggere i 29 kommuner i Viken. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski, kun 11 minutter med tog fra Oslo.

Særtrekk ved politidistriktet er at vi har tre av landets største grenseovergangssteder; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, patruljetjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politidistriktet. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.


Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hovedregel ved ansettelse i staten er seks måneders prøvetid, jf. statsansatteloven § 15, første ledd.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...