Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Pedagogisk leder søkes til vikariat

Gransletta barnehage, Oslo kommune, Bydel AlnaBli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna!


Vi byr på spennende dager i et stort faglig fellesskap bestående av 170 barnehagelærere og ca 200 andre dyktige medarbeidere fordelt på 25 barnehager.


Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. For oss er det viktig å være i utvikling mot stadig høyere kvalitet i barnehagene. Gjennom fokus på hverdagspedagogikkens betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter. Bydelen bruker det digitale verktøyet TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy for å styrke og kvalifisere arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen.
Barnehageenheten har en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning. Spesialpedagoger, barnevernspedagoger, idrettspedagoger, vernepleiere, faglærere og allmennlærere er målgruppa, og i dag har vi 21 fagpedagoger fordelt på 13 barnehager.
Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn. Derfor har Alna barnehageenhet definert en kjernetid på 5 timer hver dag.


Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell!

Gransletta er en barnehage med åtte avdelinger.
Barnehagen er bygget som en avdelingsbarnehage med basefordeler. Bygget består av to etasjer, 1-3 år i 1.etasje og 3-6 år i 2.etasje.


Fagmiljøet består av mange pedagoger med ulike spisskompetanse.
12 pedagogiske ledere
3 spesialpedagoger
2 idrettspedagoger
1 barnevernspedagog
6 Bua/medarbeidere

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle vår barnehage.


Vi har et vikariat med tiltredelse 1.9.2022 og i utgangspunktet ut juni 2023

Søknadsfrist:

18.08.2022

Arbeidsgiver:

Oslo kommune

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Pedagogisk leder søkes til vikariat

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Vikariat

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4547731988


Arbeidsoppgaver
Hovedansvar for planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og enkeltbarn.
Ansvar for å ledelse av vurdering og dokumentasjonsarbeidet på avdelingen
Ansvar for å ivareta godt samarbeid med foreldrene
Være en del av barnehagens lederteam og delta i felles utvikling
Være pådriver i systematisk språkarbeid
Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning av personale
Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og PPT
Være aktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø
Arbeidsleder for avdelingspersonale
Kvalifikasjoner
Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven
Gode leder- og samarbeidsevner
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse
Menn oppfordres til å søke
Ved godkjent utenlandsk utdanning, kreves dokumentasjon på bestått norsk på nivå B2. Dokumentasjon på godkjenning av utdanning og bestått norskkrav må vedlegges søknaden.
Personlige egenskaper
Ser hvert enkelt barn og har en anerkjennende praksis
Ser deg selv, og barnehagen som et ledd i en lærende organisasjon
Gode kommunikasjonsevner
Løsningsorientert og fleksibel
Ønske om å gjøre en forskjell i barns hverdag
Ønske om faglig og personalig utvikling
Personig egnethet vil bli vektlagt ved ellers like kvalifikasjoner
Vi tilbyr
Enhetlig faglig fokus, mål og retning
Felles faglige fora på tvers av barnehagene, og bydel
Veiledning av nyutdannede og nyansatte
Vi tilrettelegger for relevant videreutdanning
Kurs og opplæring i tråd med bydelens satsingsområder
Fem planleggingsdager i året, hvorav en felles for alle ansatte i barnehageenheten
God pensjonsordning,som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din lønn til pensjonsinnskudd
Ltr. 31-44


Gransdalen 35, 1054 Oslo, NorgeKontaktinformasjon
Fredrik Roberg
Fagleder
90255034
fredrik.roberg@bal.oslo.kommune.no

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca 49 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur.
Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.

Lønnstabell for Oslo Kommune

Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...