Job type: Full-time

Loading ...

Job content


Application deadline: 01 June 2023 -
Norway - Location: Bergen/Kristiansand/Larvik - Water & Environment


Er du oppdrags- eller disiplinlederen for de store tverrfaglige oppdragene?


Vil du ta del i et av Norges største rådgivende fagmiljø innen Vann- og avløpsteknikk? COWI satser stort på Vann og Klimatilpasning – som en av fire hovedsektorer i vår nye konsernstrategi «Future Now». Vi har en stadig økende oppdragsportefølje knyttet til avløpsrenseanlegg og vannbehandlingsanlegg over hele landet, som følge skjerpede krav fra både EU samt nasjonale og regionale sektormyndigheter.


Som en del av vår strategi, og vår tro på hva framtiden trenger av rådgiverkompetanse, har vi satt oss som mål å øke kapasiteten på VA-prosess. VA-prosess er både rensing av avløpsvann og behandling av drikkevann, men også store komplekse pumpestasjoner, ventilkammer, høydebasseng osv.


Vi ønsker derfor å utvide vår samlede kompetanse innen disse fagdisipliner, og søker etter Oppdrags-/ disiplinleder som mestrer å påta deg å drive de store oppdragene. Vi leter etter kandidater i hele Norge, men er primært på jakt etter kollegaer i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Kristiansand/Larvik.


Dine hovedansvarsområder vil være:

 • Oppdragsledelse av tverrfaglige prosjekter, kvalitet, fremdrift og økonomioppfølging
 • Prosjekteringsledelse / PGL / PRL, lede tverrfaglige prosjekteringsgrupper
 • Mulighetsstudier, for- og detaljprosjekt
 • Arbeid med tilbud


For å lykkes og trives i denne rollen, tror vi at du liker å samarbeide med de rundt deg – uansett om det er kolleger, partnere eller kunder. Videre må du kunne bygge gode relasjoner med andre ved å alltid opptre respektfullt og dedikert til å finne de beste løsningene. Du er nysgjerrig, og leter etter nye måter å forbedre noe på, og har en høy grad av fleksibilitet.


I tillegg har du:

 • Bachelor- eller mastergrad med fordypning innen kjemi, maskin og/eller prosessteknikk. Konkret relevant erfaring kan imidlertid veie opp for eventuell manglende formalkompetanse.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring med regulering/behandling av drikkevann og/eller avløpsvann. Erfaring fra andre typer infrastrukturprosjekter kan også være relevant
 • God erfaring med bruk av digitale verktøy og plattformer i arbeidet
 • Kjennskap til relevant regelverk – du har helhetsforståelse, samtidig som du kan jobbe på detaljnivå.


Så mye mer enn bare en arbeidsplass
I COWI jobber vi sammen med kundene våre for å skape en bærekraftig verden som er god å leve i. Det gjør vi ved å bruke både kunnskap og nysgjerrighet, og noen ganger også mot, for å skape løsningene verden trenger i dag for å få en bedre morgendag. Derfor sier vi nei til prosjekter knyttet til fossil energi og har et mål om at 100% av omsetningen vår skal komme fra prosjekter som er med å flytte verden i en bærekraftig retning.


Vi setter pris på mangfold og utviklingsmuligheter og ønsker et miljø der alle føler tilhørighet og har det gøy sammen. Det får frem det beste i deg, både på jobb og hjemme.


Vi holder hovedsakelig til i Skandinavia, Storbritannia, Nord-Amerika og India, og per i dag er vi 7,300 kolleger med kompetanse innen teknologi, arkitektur, energi og miljø.


I tillegg tilbyr vi

 • Muligheten til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter
 • Gode muligheter til egenutvikling gjennom personlig utviklingsplan, COWI Academy og mentorordningen COWI Connect
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
 • Et aktivt bedriftslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • Et eget felleskap kalt «Ung i COWI» for deg under 34 år, hvor det blir arrangert sosiale turer og arrangementer
 • Fleksibel arbeidstid med hjemmekontorordning, fem ukers ferie og fri mellom jul og nyttår
 • Sist, men ikke minst, et godt arbeidsmiljø Det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som også gjenspeiles i trivsel- og medarbeiderundersøkelser


Du kan også bli bedre kjent med oss på nettsiden vår, www.cowi.no, hvor du kan lese mer om prosjektene våre, strategien vår, hva vi ønsker å oppnå som selskap og hvordan hverdagen er i COWI.


Har du flere spørsmål?
Hvis du har flere spørsmål om rollen eller hvordan det er å jobbe i COWI, så ta kontakt med avdelingsleder Caroline Jørgensen på tlf nr 982 10 379, eller e-post crjr@cowi.com


Vi tror på like muligheter
Vi tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, livssituasjon, funksjonsnedsettelse eller alder.Loading ...
Loading ...

Deadline: 24-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...