Job type: Deltid

Loading ...

Job content

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Trøndelag behandlingssenter avdeling Stjørdal ungdomssenter - miljøteam søker miljøterapeut i 77 % stilling. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av behandling og aktiviteter rettet mot ungdom i institusjonen i dagliglivet i samsvar med behandlingsplaner. Dette inkluderer tilrettelegging av generelt behandlingsmiljø, og målrettet forandringsarbeid, samt planlegging og oppfølging av aktiviteter i nærområdet. Forandringsarbeid er målrettet og basert på metoder innen kognitiv atferdstilnærming og sosial læringsteori.

Stjørdal ungdomssenter har fire plasser. Målgruppen er ungdommer med atferdsvansker og høy risiko for videre utvikling av disse. Forventet oppholdstid er seks til ni måneder på institusjon og fire måneder i oppfølging

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk arbeid med ungdommer, 14-18 år.
 • Praktiske oppgaver i huset og på institusjonen.
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves minimum treårig helse- og sosialfaglig høyskole med utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med direkte arbeid med målgruppen som er ungdom med alvorlige atferdsvansker.
 • Førerkort for bil er nødvendig for å utføre oppgaver på miljøteamet.

Personlige egenskaper

 • Evne til empati, fleksibilitet, fasthet, og evne til å stå i vanskelige situasjoner over tid vektlegges.
 • Meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og erfaring fra arbeid i team vektlegges.
 • Aktuelle interesser i forhold til ungdomsgruppen vil bli vektlagt.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeid.
 • God relasjonskompetanse og relasjonsforståelse både i arbeid med ungdommer og i tverrfaglig samarbeid.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt meget stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier, alle i lønnsramme 15, alternativ 6-11, p.t. kr 413 500 - kr 524 900 pr. år (ltr. 43-58), eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut , 1185 spesialutdannet sosionom , 1510 spesialutdannet barnevernspedagog , 1509 spesialutdannet vernepleier, alle i lønnsramme 18, alternativ 9-11, p.t. kr 468 300 - 563 900 pr. år (ltr. 51-62). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Trøndelag behandlingssenter, avdeling Stjørdal ungdomssenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder; Stine Berg Sten,

e-post stine.berg@bufetat.no, tlf 466 15 373

Enhetsleder; Hilde Kvam,

e-post hilde.kvam@bufetat.no, tlf: 466 17 451

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.


Søknadsfrist

10. oktober 2021

Arbeidsgiver

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Kommune

Stjørdal

Omfang

Deltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...