Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Job Req Number: 38912

Time Type: Full Time

DSV er i vekst og ønsker å styrke QHSE avdelingen med en nyopprettet stilling innenfor Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid.

Har du utdanning og solid arbeidserfaring innen QHSE? Vi søker deg som kan fylle en spennende rolle som pådriver og utvikler av gode systemer og rutiner for selskapets kvalitets- og HMS arbeid – til det beste for selskapet vårt, våre kunder og øvrige samarbeidspartnere. Ønsker du deg faglige utfordringer i et av verdens største transportselskap, så er dette stillingen for deg.

Som QHSE Specialist vil du inngå i QHSE-teamet og jobbe med bl.a. løpende oppfølging og videreutvikling av våre systemer innenfor kvalitet, helse, miljø og sikkerhet samt utvikling av «best practice». Du vil ha tett samarbeid med våre ansatte, kunder, sertifiseringsbyrå, leverandører og myndigheter.

Stillingen passer godt for en person som er selvgående, strukturert, systematisk og som jobber godt selvstendig og i team. Du vil bidra med å styrke fokuset på QHSE i virksomheten og sikre at alle prosesser og rutiner er på plass gjennom hele verdikjeden. Dette er en stilling med stor frihet og stor påvirkningsmulighet i et dynamisk og resultatfokusert selskap. Stillingen rapporterer til Senior Manager QHSE.

Ansvar Og Oppgaver
 • Utvikling og praktisk gjennomføring av QHSE-arbeidet i DSV.
 • Bidra aktivt for å sikre måloppnåelse etter avdelingens og virksomhetens forbedringsarbeidsstrategier og KPI’er.
 • Etablere, videreutvikle og vedlikeholde relevante arbeidsprosesser og styrende dokumenter.
 • Gjennomføre analyser til forebyggende arbeid i etterkant av hendelser.
 • Bidra aktivt for å sikre at kvalitetsprosesser- og rutiner er etablert og oppdatert i henhold til gjeldende standarder.
 • Utarbeide og gjennomføre forbedringstiltak i samarbeid med samtlige avdelinger.
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere eksterne og interne revisjoner.
 • Sørge for etterlevelse av alle lovpålagte og forskriftsmessige krav.
 • Derigjennom sikre at vi styrker:
 • fokus og gjennomføringskraft internt i vår organisasjon.
 • vår posisjon og vårt renomme i markedet, som et ansvarsfullt og profesjonelt selskap.
 • merverdien for våre kunder og deres tilfredshet og lojalitet.
 • vår vekst og lønnsomhet.
Kvalifikasjoner
 • Solid faglig bakgrunn, erfaring og kompetanse innenfor kvalitet og helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Betydelig kompetanse spesifikt på:
 • quality Management System (ISO 9001).
 • safety & Health Management System (ISO 45001).
 • environment Management System (ISO 14001).
 • Kjennskap til, og erfaring med, Farlig gods (ISO 16106) og Mattrygghetsstandard (ISO22000) er en fordel, men ikke et krav.
 • Godt kjent med kvalitetssystemer og praktisk erfaring med vedlikehold og utvikling av disse.
 • Ønskelig med QHSE-erfaring innenfor transport og logistikk.
 • God kunnskap om aktuelle lover og forskrifter.
 • Selvgående, initiativrik og dedikert.
 • Handlekraftig, målrettet og fokusert.
 • Orden i «sysakene» - analytisk og strukturert med solid prosesskompetanse.
 • Positiv, pålitelig, tillitsskapende og god på samhandling.
 • Lytter og blir lyttet til.
 • Kundeorientert.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne – norsk og engelsk.
 • Minimum 3 års erfaring innenfor alle områder av QHSE.
Vi Tilbyr
 • En unik mulighet til å være med på en reise i en offensiv bedrift med solid økonomi og stor vekst.
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter i et internasjonalt konsern.
 • Varierte og spennende utfordringer.
 • Stillingen gir mulighet for samarbeid og nettverk på tvers av landegrenser i konsernet.
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø preget av høyt tempo og motiverte kollegaer.
 • Konkurransedyktig lønn samt gode forsikrings- og pensjonsavtaler.
 • Helt nye og moderne kontorlokaler i Vestby.
For Spørsmål Om Stillingen Ta Kontakt Med
 • Senior Manager QHSE, Road, Rafal Andreassen på telefon 95 01 66 08 email rafal.andreassen@no.dsv.com
 • Regional HR Director SE/FI/NO, Øyvind Guldvog på email oeyvind.guldvog@no.dsv.com
DSV – Global Transport and Logistics

DSV is one of the very best performing companies in the transport and logistics industry. 75,000 employees in more than 90 countries work passionately to deliver great customer experiences and high-quality services – as part of the operation or in a variety of supporting roles. If you have drive and talent and enjoy responsibility, we’ll give you the support you need to explore your potential and forward your career.

Read more at www.dsv.com
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...