Loading ...

Job content

Lege i spesialisering i anestesiologi

Anestesilegeavd. Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HFVi har fire ledige faste stillinger for lege i spesialisering i anestesiologi. I forbindelse med tilsetting vil det kunne bli ledige vikariater med mulighet til forlengelse.

Anestesilegene i Tromsø er organisert i en legeavdeling i Operasjon- og intensivklinikken. Anestesifaget ved UNN er bredt, og omfatter anestesiologiske tjenester for alle spesialiteter inkludert hjertekirurgi, nevrokirurgi og pediatri. Hele spesialistutdanningen i anestesiologi kan således gjennomføres i Tromsø.

Vi utfører ca 16 000 anestesier per år, hvorav 5 000 er ø-hjelpsbehandlinger som håndteres i egen driftslinje ledet av anestesilege. Vårt dagkirurgiske behandlingstilbud er i stadig vekst, og virksomheten flyttet inn i nye operasjonsstuer høsten 2018. Ved kirurgisk intensivmedisinsk avdeling behandles ca 600 respiratorkrevende intensivpasienter per år (2500 intensivdøgn). Smerteavdelingen har et behandlingstilbud til inneliggende pasienter med vanskelig smerteproblematikk, og gjennomfører i tillegg årlig ca 1100 konsultasjoner ved den tverrfaglige smertepoliklinikken.

Klinikken har et faglig ekspansivt miljø, vi har ansvar for ECMO-behandling, og har god kompetanse på ECCO-kardiografi og UL-veiledede blokkader. Fagmiljøet i avdelingen har ansvaret for utdanning av medisinstudenter, spesialistkandidater i anestesiologi, etterutdanning av anestesiologer, vi bidrar i videreutdanning av spesialsykepleiere, og arrangerer flere nasjonale kurs. Forskningsaktivitet har tilknytning til flere miljøer ved Universitetet i Tromsø. Vitenskapelig ansatte er tilknyttet Anestiologisk forskningsgruppe. Anestesilegeavdelingen skal være en samlende enhet for anestesifagets 4 søyler.

Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF.

Arbeidssted fase 2 - Etter fullført spesialisering vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Se også utdanningsplaner i UNN.

Søknadsfrist:

14.11.2021

Arbeidsgiver:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stillingstittel:

Lege i spesialisering i anestesiologi

Stillinger:

4

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4440688000


Arbeidsoppgaver
 • Klinisk anestesiologi i Operasjon- og intensivklinikken, UNN Tromsø. Anestesilegeavdelingen dekker fagområdene smertebehandling, anestesiologi og intensivmedisin. Vi gir anestesi til et bredt spekter kirurgiske tilstander innenfor dagkirurgi, kreftkirurgi, nevrokirurgi og hjerte- og lungekirurgi. Vi bedøver også ved elektive og akutte prosedyrer hos barn
 • Deltakelse i tilstedevakt, enten som primærvakt anestesi med ansvar for operasjonsvirksomhet, føde-epiduraler, postoperativ overvåkning og mottak av traumepasienter eller som primærvakt intensiv med ansvar for behandling av intensivmedisinske pasienter. Klinikken har også tre bakvaktsjikt: bakvakt anestesi, bakvakt intensiv og bakvakt thoraksanestesi.
 • Våre LIS forventes å bidra til undervisning, forskningsaktivitet og kvalitetsutvikling
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Søker må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Forskningskompetanse verdsettes
Personlige egenskaper
 • Vi søker ansvarsbevisste og ambisiøse kollegaer med stor arbeidskapasitet som vil være med på å bygge vårt fagmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges
 • Personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Anestesilegeavdelingen ved UNN Tromsø dekker alle læringsmål for LIS 3 i anestesiologi
 • Vi er et ungt kollegium i et motiverende fagmiljø som jobber tverrfaglig i team med kritisk syke pasienter og sammensatte problemstillingerHansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø, NorgeKontaktinformasjon
Stine Straumsgård Ingebrigtsen
Overlege
95163377

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen.Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdienekvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeidmed kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 28-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...