Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Org. nr: - Stillingsident: 4438681936 Presentasjon av stillingen:

Anestesiavdelingen er en del av Klinikk A som består av bl.a. smertepoliklinikken, intensivavdeling, ortopedisk avdeling, operasjon og dagkirurgi. Anestesiavdelingen samarbeider med intensivavdelingen og Lis inngår i rotasjon og vakt på intensivavdelingen.

Ved avdelingen er det ledig en fast stilling som lege i spesialisering (LiS). Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig vikariater.

Oppstart 8.11.2021, evt etter avtale.

For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningsstilling i anestesiologi, rotasjonsplan.
 • Oppgaver knyttet til anestesi, postoperativ, intensiv og akuttmedisin, inkludert travelt vaktarbeid og variert anestesivirksomhet på dagtid.
 • Teambasert arbeid i akutt og elektiv virksomhet.
 • Deltakelse i avdelingens drift inkludert undervisningsoppgaver, kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid.
 • Oppgaver knyttet til behandling av akutt og kronisk smerte.
 • Aktiv deltakelse i avdelingens virksomhet med vekt på å kunne bidra selvstendig.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergentesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Evne til å jobbe i et prosedyredrevet fag.
 • Gode teamegenskaper inkludert evne til å lede team.
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Sideutdanning ved behov.
 • 8 uker Gruppe 1 rotasjon til HUS.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Contacts

Knut Harboe, Avdelingsjef, 952 56 937

Location

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Helse Stavanger HF

Reference number:4438681936
Percentage of full-time: 100%
Fast
Start date: 08.11.2021
Application deadline: 22.10.2021


Søknad

Søknadsfrist:

22.10.2021


Om stillingen

Sted:

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger

Ansettelsesform:

Fast

Heltid/deltid:

Heltid

Antall stillinger:

1

Sektor:

Ikke oppgitt

Oppstart:

08.11.2021


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF

Adresse:

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer påwww.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.


Om annonsen

Sist endret:

07.10.2021

Hentet fra:

webcruiter

Referanse:

4438681936_Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF_webcruiter

Stillingsnummer:

1773132

Loading ...
Loading ...

Deadline: 06-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...