Loading ...

Job content

Servicekontoret er lokalisert i kommunehuset og har som mål å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommunen. Dette innebærer å gi informasjon, veiledning og å sørge for at publikum kommer i kontakt med de fagpersoner de har behov for.

Servicekontoret er kommunens ansikt utad og er en av 2 avdelinger i sentraladministrasjonen. Avdelingen har 8 ansatte

Servicekontoret har ansvar for post og arkiv, politisk sekretariat, IKT og diverse saksbehandlingsoppgaver. Kommunen har fullelektronisk arkiv og bruker Acos WebSak. Leder av servicekontoret har ansvar for styring, organisering og ledelse av enheten og sitter i kommunedirektørens stab. Stillingen rapporterer for tiden til kommunedirektøren.

Leder for servicekontoret er en fast 100% stilling.

Det skal i samarbeid med Sør-Odal kommune gjennomføres en utredning som skal vurdere interkommunalt samarbeid knyttet til arkiv/post. Leder av servicekontoret og arkivet vil i en perioden lede dette prosjektet i 50% av stillingen.


Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for å lede avdelingen
 • Faglig ansvar for arkiv
 • Ivareta kommunes arbeidsgiverrolle og samfunnsansvarsrolle gjennom å følge opp medarbeidere, økonomi og faglig utvikling på eget område
 • Delta i store og små digitaliseringsprosjekter
 • Ansvarlig for våre digitale og papirbaserte arkiv, inkludert bortsettingsarkiv og depot og påse at lovverket knyttet til arkivering og offentlig forvaltning blir etterlevd
 • Delta i daglige driftsoppgaver
 • Ansvar for å identifisere, videreutvikle og forbedre rutiner, arbeidsmetoder og arbeidsprosesser
 • Gi opplæring, veiledning og brukerstøtte til ledere og saksbehandlere
 • Ansvar for utvikling og vedlikehold av kommunens arkivplan

Endring av stillingens arbeids- og ansvarsinnhold må påregnes da det skal gjennomføres en utredning innenfor enhetens fagområde.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Har du særlig relevant praksis og erfaring kan utdanningskravet fravikes
 • Det er en fordel med arkivfaglig utdanning
 • Det er et pluss med ledererfaring
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid med digitale arkiver og store, komplekse fagsystemer
 • Det er en fordel om du har databasekunnskaper og erfaring fra digitaliseringsprosjekter
 • Det er en fordel med kunnskaper om offentlige arkivsystemer og erfaring fra offentlig virksomhet
 • Du har god IKT-kompetanse og forståelse for bruk av ulike IT-systemer
 • Du er god til å kommunisere på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Har forståelse for politiske prosesser og behersker samspillet mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper:

 • Du har evnen til å jobbe selvstendig og som en del av et team
 • Du er god til å dele kunnskap, motivere og inspirere for å oppnå gode resultater
 • Du er systematisk, nøyaktig og har god ordenssans
 • Du har god gjennomføringsevne og leverer til tid
 • Du har interesse for å jobbe med tjenesteutvikling
 • Du kan planlegge og lede utviklingsprosjekter og prosesser
 • Du er positiv og fleksibel, og tar digitale initiativ der du ser behov og muligheter
 • Du liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi vektlegger personlig egnethet og gode evner til å samarbeide og kommunisere.

Vi tilbyr:

 • Interessante og utviklende oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige og hjelpsomme kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Kontor sentralt plassert på Sand
 • Medlemskap i KLP


Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.


Søk her

 • Bedrift Nord-Odal kommune
 • Søknadsfrist25.10.2021
 • Sted:SAGSTUA
 • Stillingstype:Heltid
 • Bransje:Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:Påkrevet
 • Arbeidserfaring:Ønskelig
 • Fylke:INNLANDET
 • Arbeidssted:SAGSTUA
 • Land:NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:4140549
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...