Job type: Heltid

Loading ...

Job content

Om Sandefjordskolen

Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring.

Skolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt i skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbeidet på skolene. Sandefjordskolen har en delingskultur og tett samarbeid mellom skolene om implementeringen av Fagfornyelsen.

Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Det satses på å digitalisere undervisningen i stadig større grad, som pedagogisk og strategisk verktøy for økt læringsutbytte og i tråd med læreplanverket. Alle elever har enten egen ipad eller pc, samt tilgang til et bredt utvalg av digitale læremidler og ressurser. Sandefjordskolen benytter verktøy som Visma flyt, Zokrates, Office 365 og Teams. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte.


Om Byskolen

Byskolen er en unik og spennende barneskole beliggende midt i Sandefjord sentrum. Vi har rundt 340 elever, ca 40 lærere og omtrent like mange assistenter. Byskolen har elever fra 47 ulike nasjonaliteter og har et innføringstilbud for nyankomne elever. Byskolen er dessuten forsterket skole for barn med ulike hjelpebehov. Det pulserende bylivet og naturen omkring oss, er naturlige læringsarenaer på alle trinn og avdelinger. Den grunnleggende betingelsen for å lære er et trygt og godt skolemiljø. Vi er opptatt av at hvert barn skal oppleve trygge omgivelser, trivsel og læring ut i fra egne evner og forutsetninger.


Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: Engasjement
Stilling ledig fra: snarest
Stilling ledig til: 31.07.2023


Arbeidsoppgaver

 • Undervisning hovedsaklig i klassene i vårt innføringstilbud (velkomstklassen)
 • Delta i skolens utviklingsarbeid
 • Analysere og følge opp elevenes læring i alle fag
 • Sørge for at hver enkelt elev opplever utvikling, mestring og motivasjon
 • Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene
 • Fremme et godt skole-hjem samarbeid


Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen
 • Ønskelig med utanning eller erfaring med flerspråklige elever
 • Oppfyller kompetansekravene i ett eller flere av basisfagene (norsk, matematikk og engelsk)
 • Utøver god klasseledelse
 • Har evnen til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
 • Har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner


Personlig egnethet vektlegges.


Vi tilbyr

 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Systematisk kompetanseheving
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste


Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2%.


A
ndre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 04-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...