Job type: Heltid

Loading ...

Job content

Ledige undervisningsstillinger ved Orkland voksenopplæring

Enhet Integrering i Orkland kommune består av flyktningtjeneste og voksenopplæring og har blant annet ansvar for tjenester etter integreringsloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. De to tjenestene samarbeider tett. Voksenopplæringen har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og har i tillegg grunnskoletilbud for voksne som mangler grunnskole eller har behov for mer grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen følger skoleruten til grunnskolene i Orkland kommune.

Vi søker etter:

 • Lærere til to midlertidige 100 % stillinger fra og med ca. 1.1.23 til og med 31.7.23 med mulighet for forlengelse. Innholdet i stillingene er opplæring i norsk etter integreringsloven/læreplan i norsk for voksne innvandrere. Disse stillingene kan få arbeidssted Orkanger eller Løkken/Lensvik/Krokstadøra eventuelt i kombinasjon. Nettbasert opplæring/opplæring på arbeidsplass kan også bli aktuelt.
 • Lærer til en midlertidig 100 % stilling/vikariat fra og med 23.1.23 tom. 31.7.23. Undervisningsfag: norsk etter integreringsloven og engelsk på grunnskole for voksne. Arbeidssted: Orkanger.
 • Lærer til en midlertidig 50 % - 100 % stilling fra ca. 1.1.23 tom. 31.7.23 i grunnleggende lese- og skriveopplæring/alfabetisering i en liten gruppe. Arbeidssted: Orkanger.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning etter integreringsloven/læreplan i norsk for voksne innvandrere
 • Undervisning i engelsk på grunnskole for voksne for én av stillingene
 • Bidra til god integrering og være pådriver for at innvandrere skal mestre egen livssituasjon, hverdag, økonomi, helse og familieliv
 • Delta i enhetens utviklingsarbeid
 • Kontaktlærerfunksjon
 • Samarbeide med flyktningtjenesten og NAV om deltakernes integreringsplan/norskplan

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning
 • Gode digitale ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Det er ønskelig med undervisningskompetanse i norsk som andrespråk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det legges vekt på fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig kompetansemiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår og forsikringsordning

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...