Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Dahlske videregående skole ligger i hjertet av Grimstad. Skolen har ca. 950 elever og ca. 150 ansatte og tilbyr følgende utdanningsprogrammer:
Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Helse- og oppvekstfag
Studieforberedende med helse
Musikk, dans og drama
Påbygging til generell studiekompetanse
Salg, service og reiseliv
Studiespesialisering
Teknologi- og industrifag

Dahlske videregående skole har, med forbehold om endringer pga. klassetall, overtallighet, permisjoner, kursvirksomhet mv., fra 1.8.2022 ledig 100 % fast stilling som lærer i programfagene for elektrofag.

Vi søker etter lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og evne og lyst til å skape gode læringsarenaer for våre flotte elever.


Arbeidsoppgaver

Undervisning i ett eller flere av fagene nevnt over. Kontaktlærerfunksjon vil kunne inngå. Oppgavene inkluderer tilpasset opplæring, skole-hjem-samarbeid og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid. Oppfølging av elever i praksis/YFF og samarbeid med bedrifter og næringsliv.

Kvalifikasjoner

Undervisningskompetanse i elektrofag, inkludert relevant fagbrev og teknisk utdanning (teknisk fagskole, ingeniør etc.). Dersom du mangler praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan ansettelse gjøres med vilkår om igangsetting av utdanningen innen 2 år.
Montørsertifikat Gr L.


Yrkeserfaring minimum 2 år.

Det er ønskelig med kompetanse innen:
EKOM
Smarthusteknologi og fornybare energisystemer.
Elektriske anlegg med tilhørende lover og forskrifter.


Personlige egenskaper

Det forventes gode samarbeidsevner, evne til ledelse av læringsprosesser og til å bygge gode relasjoner i et skolesamfunn. Sentralt er god kompetanse i å formidle og tilrettelegge for læring, og å kunne se den enkelte elev og dennes forutsetninger, behov og læringspreferanser. Det er en fordel å være selvstendig, ha evne til å arbeide strukturert, være kreativ og nytenkende og ha fleksibilitet og omstillingsevne. Gode IKT-ferdigheter er en forutsetning.

Vi tilbyr

Spennende, varierte og viktige arbeidsoppgaver i et givende arbeidsmiljø med dyktige kolleger.
Lønn og øvrige betingelser i henhold til gjeldende lover og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Jannicke Danielsen, Avdelingsleder skole, 40287960

Arbeidssted

Lillesandsveien 39
4877 Grimstad

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Agder fylkeskommune

Referansenr.:4406443756
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.04.2022
Loading ...
Loading ...

Deadline: 31-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...